C.A.G hjälper KRY med digital plattform

C.A.G hjälper KRY med digital plattform

C.A.G hjälper KRY med digital plattform 1024 512 C.A.G

C.A.G är glada över förtroendet att stötta KRY, en av Sveriges största digitala vårdgivare, med sin expertis inom interoperabilitet och ekosystemet för e-hälsa. C.A.G hjälper KRY anpassa sin digitala plattform så att den kan anslutas till den nationella infrastrukturen för informationsförsörjning inom hälsa, vård och omsorg. KRY kommer därigenom att på ett effektivt och säkert sätt, förutsatt patientens samtycke och med hänsyn tagen till eventuellt spärrad information, kunna tillgängliggöra sin patientinformation till andra e-tjänster som exempelvis NPÖ (nationell patientöversikt), 1177 Journalen via nätet och andra informationskonsumenter man har samverkan med.

Möjligheten till effektivt informationsutbyte mellan olika aktörer inom hälsa, vård och omsorg, privata som offentliga, ökar både säkerheten och kvaliteten inom vården. Det gynnar alla, både invånare/patienter och personalen inom vården som får en mer sammanhållen och heltäckande bild av patienten som stöd i sitt arbete.

Allt fler privata vårdaktörer vänder sig till C.A.G för att få hjälp med sin digitalisering, förändringsarbete och utvecklingen av e-tjänster och smarta lösningar, ett av C.A.G-koncernens affärsområden.

Marcus Claus, ansvarig för affärsområdet kommenterar: ”Sedan hösten 2018 satsar C.A.G Healthcare särskilt på att utveckla erbjudandet till innovativa nätläkare och andra privata vårdgivare, medtechbolag, apotek och omsorgsföretag. Vi glada över att få arbeta med en innovativ aktör som KRY.”

C.A.G Healthcare har många års erfarenhet utveckling inom av nationell e-Hälsa. Vi har djup kunskap om den nationella infrastrukturen inom vårdsektorn och vilka krav som ställs på de aktörer som vill använda sig av, och bidra till, de gemensamma tjänsterna för informationsförsörjning.

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

X
X