C.A.G och Amazon Web Services inleder samarbete

I samband med etableringen i regionen har vi inlett ett samarbete med Amazon Web Services kring AWS Cloudstart – Amazons nya utbildningsprogram som riktar sig mot offentlig sektor och mindre företag i syfte att underlätta steget mot digital transformation.

C.A.G och Amazon Web Services inleder samarbete

C.A.G och Amazon Web Services inleder samarbete 1200 581 C.A.G

En tydlig molnstrategi blir allt viktigare för företag som vill utveckla sin verksamhet på nya och innovativa sätt och med AWS Cloudstart kan företag relaterade till offentlig sektor lära sig mer om hur Amazons molntjänster kan anpassas till det egna företagets behov. Även mindre företag och start-ups som vill göra affärer inom sektorn kan använda programmet.

C.A.G Mälardalen har genom sin långa erfarenhet av att arbeta med digital transformation fått förmånen att som partner till AWS bistå de företag som anmäler sitt intresse till AWS Cloudstart. Anmälan är inte bindande utan handlar inledningsvis enbart om kunskapsuppbyggnad samt tillgång till nätverk och kompetens.

Amazon Web Services är en av jättarna därute tillsammans med Microsoft och Google och måste utvärderas på samma sätt. Det vi har sett är att AWS Cloudstart är ett bra och kraftfullt sätt för att skapa förutsättningar till att utvärdera en molnstrategi baserad på AWS.”, säger Tomas Täuber, VD på C.A.G Mälardalen.

Med över 90 tjänster till sitt förfogande kan AWS ta hand om både traditionell IT-drift och datalagring, men dess största styrka ligger i utvecklingen av nya tjänster inom innovationstunga områden som till exempel e-hälsa, finansiella tjänster och utbildning.

AWS molntjänster är också redan anpassade till de krav som ställs i det kommande GDPR-direktivet om säkerhet och spårbarhet.

Kunskap om molnet är högt efterfrågat och förutom att modernisera en gammal infrastruktur och öka produktiviteten kan det också bidra till ekonomisk tillväxt och kompetensutveckling vilket i sin tur leder till fler jobb, så det är en fin möjlighet för företagen som går med i programmet”, avslutar Tomas Täuber.

 

Kontaktperson

Tomas Täuber

+46 70 841 86 69

tomas.tauber@cag.se

X
X