C.A.G Mawell är utsedd till primär partner för HIP

C.A.G Mawell har blivit utvald till primär partner för Health Innovation Platform AB, som delvis ägs av Karolinska Institutet Holding AB. HIP:s syfte är att underlätta och främja innovation inom eHälsa.

C.A.G Mawell är utsedd till primär partner för HIP

1200 581 C.A.G

HIP, Health innovation platform AB, tillhandahåller mjukvarukomponenter som används för att underlätta och främja innovation för mindre aktörer inom eHälsa. Komponenterna gör det enkelt att använda de nationella tjänsterna för informationsförsörjning. Genom HIP:s komponenter kan stora mängder utvecklingstid sparas och istället läggas på analys av krav, design, testarbete och de anslutnings- och testrutiner som måste följas.

HIP är en viktig tillgång i arbetet med att utveckla innovativa lösningar som främjar en positiv utveckling inom vården för såväl vårdgivare som patienter. Bland annat har appar som är ett stöd i vardagen för kroniskt sjuka utvecklats genom HIP. Tjänsten Vårdhändelser som gör det möjligt för patienter att bli mer aktiva och delaktiga i sin vård, är ett exempel på en e-tjänst som skapats med hjälp av HIP.

”C.A.G Mawells vision är att förbättra livet för människor genom att bidra till digitaliseringen av svensk vård och omsorg. HIP gynnar utvecklingen inom eHälsa och vi är glada över att kunna bistå med vår kompetens till detta viktiga program”, säger Anders Anderberg, affärsutvecklingschef på C.A.G Mawell.

HIP utvecklades ur ett Vinnovaprojekt och drivs sedan juli 2016 av HIP AB. C.A.G Mawell har utsetts till primär partner för HIP och hjälper i dagsläget ett 20-tal innovatörer att använda HIP på ett optimalt sätt. C.A.G Mawell bistår bland annat med rådgivning, strategi och analyser kring hur lösningarna ska designas för att bäst kunna utnyttja ekosystemet för eHälsa, samt kvalitetssäkring, test och utveckling.

”C.A.G Mawell har en unik kompetens inom informatik och eHälsa och har lång erfarenhet av de nationella tjänsterna. Sedan 2007 har vi samarbetat inom ett flertal projekt, och C.A.G Mawell har alltid levererat högsta kvalitet”, säger Nina Sellberg, VD på HIP AB.

X
X