C.A.G satsar på utbildning

I takt med att dokumenterad kompetens inom kravhantering, test och agilt ledarskap blir allt mer efterfrågat inom både privat och offentlig sektor så ökar också behovet av välutbildad personal. Därför genomför vi nu vår största utbildningssatsning på flera år. Målsättningen är klar – vi ska etablera oss som en viktig spelare på marknaden genom relevanta och intressanta kurser med yrkesverksamma lärare och fokus på praktiska övningar som förbereder deltagarna för verklighetens utmaningar.

C.A.G satsar på utbildning

C.A.G satsar på utbildning 1024 512 C.A.G

Det första steget i vår satsning har varit att utöka antalet lärare, nu är vi fem verksamma konsulter som gemensamt delar på utbildningsuppdragen. Vi kan också erbjuda en helt ny utbildning inom agilt ledarskap: Praktisk workshopsledning.

”Att arbeta agilt med utveckling är närmast standard idag och en grundläggande kompetens inom området är nödvändigt för att kunna bedriva test och kravhantering på ett framgångsrikt sätt”, säger Johan Meivert, utbildningsansvarig på C.A.G

Sedan förra sommaren har vi även startat kursen SoapUI Pro för fördjupade kunskaper inom testautomatisering och våra tidigare REQB-kurser i kravhantering bedrivs nu helt under IREB:s varumärke.

För att kunna möta deltagarnas önskemål om att komma igång så fort som möjligt har vi dessutom i allt högre grad börjat använda oss av blended learning. Detta innebär att de teoretiska momenten studeras in hemma via video och webb medan tiden i klassrummet vigs åt det praktiska arbetet.

Våra etablerade kurser inom test och krav fortsätter samtidigt att vara populära hos kunder från såväl IT-branschen som myndigheter och rena tjänste- och produktföretag. Framför allt väcker möjligheten att certifiera sig inom kravhantering ett allt större intresse i takt med att medvetenheten kring vikten av bra ställda krav mognar på marknaden.

”Här fyller vi en viktig lucka som en av bara en handfull utbildare i landet som faktiskt kan erbjuda IREB-certifieringar”, avslutar Johan Meivert.

Kontaktperson

Johan Meivert

+46 70 532 71 90

johan.meivert@cag.se

X
X