C.A.G tecknar ramavtal med Region Uppsala för konsulttjänster inom IT

Region Uppsalas verksamhet har stor spännvidd och behöver löpande tillgång till konsulttjänster av hög kvalitet inom IT. C.A.G har därför tecknat ramavtal med Region Uppsala avseende en mängd delområden. Avtalet löper på 3+1 år.

C.A.G tecknar ramavtal med Region Uppsala för konsulttjänster inom IT

C.A.G tecknar ramavtal med Region Uppsala för konsulttjänster inom IT 1024 512 C.A.G

Regionen, tillsammans med deltagande kommuner och organisationer, bedriver hälso- och sjukvård inklusive tandvård, utövar kulturell verksamhet och svarar även för allmänna kommunikationer.

Tillsammans med ett antal andra leverantörer kommer vi att tillhandahålla IT-konsulter inom ett flertal delområden som t.ex. ledning och styrning, informationssäkerhet, systemutveckling och förvaltning, drift och support, infrastruktur, kravanalys och test samt projektledning.

”Det är första gången vi arbetar med Region Uppsala och jag ser med tillförsikt fram emot samarbetet. Tack vare våra erfarenheter från att ha arbetat med Region Västmanland och Stockholms läns landsting har vi även en djup förståelse för Region Uppsalas behov”, säger Tomas Täuber, VD på C.A.G Mälardalen och en av de ansvariga vid avtalsförfarandet.

Samarbetet inleddes i maj med ett första informationsmöte och vid framtida avrop kommer förnyad konkurrensutsättning att tillämpas för att bestämma val av leverantör.

”För C.A.G är detta ett förtroende som vi kommer att förvalta med stort ansvar. Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och välkomnar möjligheten att få arbeta med utvecklingen av framtidens IT-baserade tjänster för invånarna i Region Uppsala. Med passion för utveckling är detta en kund vi gläds åt att få jobba med framöver”, säger C.A.G Groups VD Åsa Landén Ericsson.

Kontaktperson

Mats Ågren

+46 76 811 31 00

mats.agren@cag.se

X
X