Carnegie Fonder väljer C.A.G som ny IT-leverantör

Grafer på en datorskärm

C.A.G Datastöds goda referenser bland aktörer inom finansbranschen gav oss uppdraget att leverera Carnegie Fonders nya IT-plattform. Den nya plattformen innebär en separering från det tidigare ägarbolaget Carnegie Holdings IT-miljö, till en helt fristående IT-plattform hos C.A.G.

Carnegie Fonder väljer C.A.G som ny IT-leverantör

Carnegie Fonder väljer C.A.G som ny IT-leverantör 1162 563 C.A.G

Carnegie Fonders verksamhet har flyttats från Carnegie Holding till den nystartade kapitalförvaltningsgruppen Caram. I samband med flytten har C.A.G Datastöd fått uppdraget att leverera en ny oberoende IT-plattform till Carnegie Fonder, uppdraget innebär även förvaltning i form av drift och support.

”På C.A.G Datastöd har vi lång erfarenhet av IT-drift och -support inom finanssektorn vilket gör att vi har stor förståelse för Carnegie Fonders behov”, säger Magnus Fredholm, vVD på C.A.G Datastöd. ”Den nya plattformen driftsattes den 25 november och vi har sedan dess ansvar för IT-drift och -support för Carnegie Fonder.”

”C.A.G Datastöd hade mycket bra referenser av både större och mindre aktörer inom finansbranschen vilket var en av de viktigaste faktorerna vid valet av C.A.G Datastöd som samarbetspartner”, säger Andreas Uller, vVD på Carnegie Fonder och fortsätter; ”Vi är nöjda med projektet som genomfördes på kort tid och med rätt kvalitet. Då vi inte har någon IT-kompetens internt använder vi nu C.A.G Datastöd som IT-avdelning vilket fungerar utmärkt.”

”Vi är glada över att ha fått förtroendet att vara leverantör till Carnegie Fonder och att vi får visa vad vi kan. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla, modernisera och framtidssäkra Carnegie Fonders IT-miljö”, avslutar Magnus Fredholm.

Kontaktperson

Magnus Fredholm

+46 8 785 23 71

magnus.fredholm@cag.se

X
X