Förenkla låneadministrationen med finanssystemet Felix

Felix är ett system som utvecklats för att hjälpa företag med administration av lån, annan upplåning och hantering av likviditets- och ränterisker. Systemet erbjuder ett smidigt flöde från fakturasystem till ekonomisystem med full kontroll på kommande betalningar.
Vi fick förmånen att ställa några frågor till Richard Folcker som är systemägare och projektledare för Felix. Han arbetar hos C.A.G MER Consulting som har utvecklat systemet.

Förenkla låneadministrationen med finanssystemet Felix

Förenkla låneadministrationen med finanssystemet Felix 0 0 C.A.G
Berätta om Felix, er molnbaserade tjänst – varför skapades den och vad används systemet till?

Felix togs fram i samarbete med HSB Affärsstöd som ett nytt system för låneadministration i syfte att ersätta ett system som många företag i fastighetsbranschen använde.

Några av de centrala egenskaperna som efterfrågades var ett system som möjliggör enklare och effektivare utveckling och förvaltning, skalbarhet, enkelhet att integrera med externa system och bättre åtkomst. Modern teknik – ett webbaserat system, utseende och användarvänlighet var så klart också väldigt viktiga faktorer för utvecklingen av systemet. Felix eller HSB Lånereskontra som tjänsten heter hos HSB, har därmed ersatt ett tjugotal separata installationer hos dem med en central installation.

I dag hanteras 60 000-100 000 transaktioner per månad i systemet. HSB gick i produktion sommaren 2019 och Felix används i dag av ett trettiotal nöjda kunder med mer än 5 000 portföljobjekt.

 

För HSB är det viktigt att ha ett användarvänligt gränssnitt. Varje funktion har ett tydligt syfte och det är enkelt att anpassa systemet för olika användare hos oss genom att tilldela olika behörigheter. Tack vare HSB Lånereskontran kan vi blicka framåt och låta våra användare obehindrat göra det de är bäst på, både i löpande hantering och genom analyser av systemets data till budget, bokslut och annan värdeökande rådgivning, säger Sandra Ivarsson, Processledare HSB Ekonomi och Lånereskontra HSB Affärsstöd.

 

Vilken roll har du i utvecklingen av Felix?

Samarbetet med HSB påbörjades redan 2016 och jag kom in i arbetet hösten 2018 som produktägare och projektledare för både projektet med HSB och integrationsprojekt med andra kunder, samt för att utveckla och marknadsföra Felix till en bredare publik.

 

Vilka är Felix styrkor?

Felix fungerar för alla typer av företag – både de som har få och stora lån/upplåningsprogram till de som har många och små lån. Strukturen i Felix gör att man kan hantera många ”underkunder” eller portföljer med samma noggrannhet som för ett fåtal portföljer med stora lån mm. Felix erbjuder bl a:

  • Enkelhet att konvertera data från andra system till Felix,
  • Skalbarhet och tålighet för stora transaktionsvolymer utan negativ inverkan på prestanda,
  • Integration med fakturasystem, ekonomisystem och andra interna eller externa system som informations- och fastighetssystem,
  • God spårbarhet avseende genomförda transaktioner genom att varje transaktion genererar en verifikation,
  • En enkel hantering och åtkomst av transaktionshistorik.
Hur går det till att bli Felixkund?

När en kund är intresserad av Felix sätter vi upp en testmiljö och konverterar det lånedata mm som finns. Med testmiljön kan man arbeta parallellt i befintligt system och Felix för att utvärdera systemet. Testmiljön har i många fall samma integrationer som den befintliga produktionsmiljön t ex mot ekonomisystem. Utvärderingsperioden är normalt en månad och är man nöjd kommer vi överens om ett datum för produktionskonvertering och datum för övergång till Felix i produktion säger Richard Folcker.

 

Vad är era planer framöver för Felix?

Det är att, med våra användare, göra Felix till ett mer fullfjädrat treasurysystem.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hela tiden Felix genom att förbättra funktionaliteten för befintliga produkter och förutsättningarna för att hantera nya produkter. Självklart med fokus på att skapa en bättre användarupplevelse. T ex har vi planer på att bygga en analysmodul för bättre analys av upplåningen och de produkter man har i systemet.

 

Vi på C.A.G har lång erfarenhet av att utveckla och förvalta system. Dessutom är jag övertygad om att Felix prismässigt är ett mycket konkurrenskraftigt system, säger Markus Åkesson, VD på C.A.G MER Consulting AB”

 

Kontaktperson

Markus Åkesson

+46 70 897 89 94

markus.akesson@cag.se

X
X