Förnyat förtroende att utveckla Intygstjänster

Antalet sjukskrivningar i Sverige ökar och den administrativa belastningen stiger. För att skapa en effektivare sjukskrivningsprocess med enklare hantering av intyg har Intygstjänster tagits fram. Dessa tjänster gör det möjligt att skicka elektroniska läkarintyg mellan vården och anslutna mottagare. C.A.G Healthcare varit med ända sedan starten 2011 och har nu ännu en gång fått förnyat förtroende att utveckla tjänsterna vidare.

Förnyat förtroende att utveckla Intygstjänster

Förnyat förtroende att utveckla Intygstjänster 1200 600 C.A.G

Intygstjänster är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Försäkringskassan. SKL:s del i arbetet utförs av Inera AB, som nu har tecknat ett nytt avtal med C.A.G Healthcare.

C.A.G Healthcares uppgift har varit att leda utredningsarbetet; analysera och definiera hur informationsflödet ser ut för att säkerställa en effektiv och användarvänlig process. I roller som kravanalytiker samt informations- och verksamhetsarkitekter har C.A.G Healthcares konsulter kontinuerligt arbetat med att förbättra projektets arbetsmetoder. C.A.G Healthcare har även fortsättningsvis fått förtroendet att leda krav- och utredningsarbetet.

”Med vår långa erfarenhet av kravanalys, informationsarkitektur, expertis inom eHälsa och specifikt sjukskrivningsområdet samt vårt gedigna kunnande inom metodarbete har vi en kompetens utöver alla andra konsultbolag. Med denna unika kompetens ska vi tillsammans med Inera fortsätta att arbeta för en effektivare sjukskrivningsprocess”, säger Åsa Uppströmer, teamchef C.A.G Healthcare.

Under 2017–18 går projektet in i sin slutfas där fler intygsutfärdare kopplas på samtidigt som tjänsterna vidareutvecklas. Under hösten släpps bland annat en ny version av tjänsten Mina Intyg som gör det enklare för invånare att hantera sina läkarintyg.

”Vi är glada över att vara delaktiga i detta viktiga projekt som betydligt förenklar hanteringen av sjukintyg och bidrar till en enklare vardag för såväl läkare som patienter”, säger Annika Hulldin, projektledare på C.A.G Healthcare.

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

X
X