Höga betyg när C.A.G utbildar Kriminalvården i kravhantering

Man i profil som lyssnar på en föreläsare

Kriminalvården i Norrköping genomgår just nu ett skifte från traditionella arbetssätt till agila arbetsmetoder. För att både verksamhetspersonalen och IT-avdelningen skulle få en möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom kravhantering, bjöds C.A.G Senseus in för att hålla tvådagarskursen REQB: Certifierad kravhanterare.

Höga betyg när C.A.G utbildar Kriminalvården i kravhantering

Höga betyg när C.A.G utbildar Kriminalvården i kravhantering 1200 581 C.A.G

Kursen REQB: Certifierad kravhanterare ger en gedigen grund inom kravhantering och utveckling och passade väl in i det läge Kriminalvårdens verksamhet befann sig i.

”Vi tittade på alla aspekter du bör känna till inom kravhantering: hur du samlar in information och bryter ner den, hur du skriver kraven så att de fungerar ihop med testfallen och slutligen projektledningsbiten”, säger Johan Meivert, utbildningsansvarig på C.A.G Senseus

Den stora utmaningen för hur just myndigheter ska lösa kravhanteringen är de särskilda lagar gällande bland annat spårbarhet och dokumentation. Ju mer komplex en produkt är desto större är kraven och samtidigt måste det tas hänsyn till verksamhetens särart.

 ”En myndighet som Kriminalvården har en historia att utgå ifrån och den måste man ta hänsyn till i utformandet av kravhanteringen. Det går inte att börja om från noll och det måste blir rätt från början, annars kan det få stora konsekvenser med tanke på den information som Kriminalvården behandlar”, säger Johan.

C.A.G sticker ut i förhållande till andra utbildningsföretag med den höga certifieringsgraden på sina deltagare. För REQB-kursen är genomströmningen 95 % och denna gång var ingen skillnad, det stora flertalet klarade certifieringen och överlag var deltagarna väldigt nöjda med kursens utformning.

Kontaktperson

Johan Meivert

+46 70 532 71 90

johan.meivert@cag.se

X
X