Upphandling av ny PIM-leverantör till Kamasa Tools

Fyra människor runt ett bord

Vi har bistått Kamasa Tools i upphandlingen av ett nytt PIM-system (Product Information System). Uppdraget har bestått i att leda Kamasa Tools rätt i upphandlingen och hitta det system som bäst passar företaget. ”Att ha C.A.G:s kvalificerade specialistteam med oss in i förhandlingarna var en klar styrka”, säger Ola Gustafsson, VD på Kamasa Tools.

Upphandling av ny PIM-leverantör till Kamasa Tools

Upphandling av ny PIM-leverantör till Kamasa Tools 1162 563 C.A.G

Kamasa Tools är tillverkare av premium handverktyg som distribueras i ett flertal europeiska länder. Företaget hade stora problem med sitt PIM-system vilket resulterade i ett tidskrävande arbete med låg flexibilitet samt ofta förekommande felaktigheter. Behovet av ett nytt PIM-system var därför stort.

I arbetet med att kartlägga företagets processer och ta fram en kravanalys inför val och upphandling av ny PIM-leverantör valde Kamasa Tools att samarbeta med oss. Vår stora erfarenhet av att leda process- och kravanalyser inom både verksamheter och IT gjorde oss väl lämpade för uppdraget.

”C.A.G satte ihop ett kvalificerat team med specialistkompetenser för just detta projekt. Vår gemensamma målsättning var att hitta ett system som passar oss och hjälper oss i vår fortsatta utveckling. Då C.A.G:s uppdrag var att leda oss rätt i upphandlingen, och inte att sälja ett PIM-system kändes de neutrala både i skapandet av kravspecifikationen och under upphandlingsprocessen”, menar Ola Gustafsson.

Vår ansvariga projektledare från C.A.G är nöjd med utgången av projektet. ”Vi tog ett helhetsansvar för projektet och levererade på kort tid en kravanalys som möjliggjorde en snabb upphandling av nytt PIM-system.”

Projektet avslutades i juni där vår levererade analys användes som underlag för upphandling av en ny PIM-leverantör. Idag fungerar vi som beställarstöd åt det nya systemstödet.

X
X