LO moderniseras

LO-borgen

C.A.G Mälardalen har vunnit LO:s upphandling om utveckling av ett nytt intranät som ska effektivisera organisationens arbetsprocesser. En omfattande förstudie har nyligen avslutats och nu väntar implementering av det nya systemet.

LO moderniseras

1162 563 C.A.G

LO har behov av att modernisera sin nuvarande IT-lösning för att skapa bättre och enklare arbetsrutiner. När C.A.G Mälardalen kom i kontakt med LO hade organisationen tagit fram en omfattande tvåårsplan med syftet att förbättra och modernisera interna arbetsprocesser och rutiner. Det första steget i processen är införandet av ett nytt intranät.

”Dagens intranät innebär helt nya sätt att arbeta på” förklarar Tomas Täuber VD på C.A.G. Mälardalen. ”Det är roligt att arbeta med en kund som verkligen vill förändra sin verksamhet och förstår möjligheterna med dagens IT-system.”

C.A.G Mälardalen har lång erfarenhet inom utveckling av verksamhetsanpassade intranät. Bland annat har de utvecklat ett helt molnbaserat intranät för Landstinget Västmanland.
”Vi har satt ihop ett perfekt team med rätt kompetens för detta projekt”, säger Tomas. ”Med det nya intranätet kommer LO att få ett av de mest moderna och effektiva arbetssätt man kan tänka sig. Bland annat blir den tidigare tungrodda hanteringen och av ärenden och dokument betydligt enklare”, förklarar Tomas.

En omfattande förstudie inför införandet av intranätet har nyligen avslutats. Teamet från C.A.G Mälardalen har samlat information, utvärderat distriktens behov och tittat på vilka möjligheter ett nytt intranät kan ge. Den 9 november presenterades ett detaljerat lösningsförslag och nu går processen in i implementeringsstadiet. Det nya systemet baserat på Microsoft Office 365 byggs funktion för funktion och i december väntas det första delmomentet tas i bruk.

”Vi är väldigt nöjda med C.A.G Mälardalens förslag på intranätslösning. Vi har haft en god dialog och C.A.G har förstått våra behov. Nu ser vi fram emot att ta vårt nya intranät i bruk. Extra spännande är intranätets yammerfunktion som kommer att göra det enklare att samarbeta, dela kunskap och engagera alla i hela företaget”säger Monica Sparrman, enhets- och personalchef på LO.

Kontaktperson

Tomas Täuber

+46 70 841 86 69

tomas.tauber@cag.se

X
X