Mittvaccin ger dig full koll på dina vaccinationer

Läkare som pratar med ett barn

Vi har anlitats av Mittvaccin i arbetet med att utveckla Mittvaccin Journal – ett sammanhållet journalsystem framtaget för att underlätta hanteringen av vaccinationsinformation. Det nya journalsystemet bidrar till höjd medicinsk säkerhet, ett smidigare arbete för vårdgivare och bättre översikt för patienter.

Mittvaccin ger dig full koll på dina vaccinationer

Mittvaccin ger dig full koll på dina vaccinationer 1162 563 C.A.G

Mittvaccin har tagit hjälp av C.A.G Healthcare för att anpassa sin produkt och ansluta den till den nationella tjänsteplattformen för vård och omsorg som tillhandahålls av Inera. I och med detta blir Mittvaccin anslutna till en sammanhållen journalföring som ger åtkomst till vaccinationsinformation från olika vaccinatörers journalsystem. Med det nya journalsystemet får Mitt Vaccin funktioner som tidsbokning, kassasystem och ekonomisystem i ett och samma system vilket minimerar onödiga moment och dubbelarbete för såväl vårdgivare som patient.

Som specialister på effektiva e-lösningar inom vård och hälsa har C.A.G Healthcare lång erfarenhet av liknande uppdrag. De har i många år deltagit i utvecklingen av den nationella informationsarkitekturen, bland annat inom tjänsterna för journal- och läkemedelsinformation. ”C.A.G Healthcares kunskaper inom området har varit avgörande för den här resan”, säger Joakim Backau VD på Mittvaccin. ”Deras mycket professionella konsulter har levererat ett utmärkt resultat och har till stor del varit drivande i projektet. Vi samarbetar gärna med dem igen.”

Mittvaccin Journal gör det bland annat möjligt för patienter att själva boka tider och fylla i hälsodeklarationer. Nu utvecklas även appen Mittvaccin där patienten direkt i telefonen kan boka tid för vaccination, uppdatera sin hälsodeklaration och logga in med mobilt bank-id för att se vaccinationshistorik. Även här bistår C.A.G Healthcare med hjälp kring integrations- och anslutningsfrågor.

”Mittvaccin Journal är ett spännande projekt som vi på C.A.G Healthcare är mycket stolta över att få delta i.”, säger Marcus Claus, vVD på C.A.G Healthcare. ”Det är ett bra exempel på hur vår expertis kan bistå och hjälpa leverantörer inom vården att anpassa sina produkter till ekosystemet för informationsförsörjning via den nationella tjänstearkitekturen.”

Kontaktperson

Mila Javander Asplund

+46 761257298

mila.javander@cag.se

X
X