Hitta rätt vård med Nationell utbudstjänst

Kvinna som sitter i en soffa med en surfplatta och en mobil

Vilken typ av vård kan du få hos en viss vårdgivare? Kan du få samma behandling närmare hem? Eller är väntetiden betydligt kortare om du kan tänka dig att åka en liten bit? Behovet av enhetlig, överskådlig information om vårdutbudet i Sverige är stort. Nu hjälper vi till att utveckla Nationell utbudstjänst, en digital lösning som gör det enklare att få information om vårdutbud för såväl patienter som vårdgivare.

Hitta rätt vård med Nationell utbudstjänst

Hitta rätt vård med Nationell utbudstjänst 1162 563 C.A.G

C.A.G Healthcare deltar på uppdrag av Inera i arbetet med att ta fram Nationell utbudstjänst, som via nationella tjänstplattformen ger en enhetlig och överskådlig information över vårdutbudet i Sverige. Projektet drivs under året i samverkan med en rad intressenter, bland annat eHälsomyndigheten, IVO, Socialstyrelsen, SCB, SKL, SLL, 1177, invånartjänster samt Ineras projekt för nationell elektronisk remiss och deras intressenter.

Nationell utbudstjänst kommer att ge såväl vårdgivare som patienter en detaljerad information om vilket vårdutbud som finns att tillgå. Detta på en mer ”precis” nivå än vad som vanligtvis kan erbjudas idag. Tjänsten innebär att det blir lättare för patienter att själva kunna söka sig rätt och för vårdgivare att se vart det är bäst att remittera patienter utifrån olika förutsättningar och behov.

Inera har lång erfarenhet av att samarbeta med C.A.G Healthcare och har stort förtroende för oss. ”C.A.G Healthcare levererar alltid i tid och deras konsulter är mycket kompetenta och kunniga inom eHälsa.” säger Peter Alvinsson, avdelningschef IT, på Inera. ”Att vi valde C.A.G Healthcare som samarbetspartner även i detta viktiga projekt föll sig därför naturligt.”

En första version av tjänsten är redan framtagen och pilottestas nu av bland annat 1177, Region Skåne och Stockholms läns landsting, inför den planerade lanseringen av den vidareutvecklade tjänsten i slutet av året.

Kontaktperson

Mila Javander Asplund

+46 761257298

mila.javander@cag.se

X
X