Ny tjänst utvärderas, ska stödja hälso- och sjukvården i arbetet med sjukskrivningar

Projektet ”Stöd för rätt sjukskrivning” (SRS) är ett nytt spännande projekt i C.A.G Mawells portfölj. Många års erfarenhet av arbete med sjukskrivningsfrågor, bland annat inom projektet Intygstjänster, gör att C.A.G Mawell har hög kompetens inom området.

Ny tjänst utvärderas, ska stödja hälso- och sjukvården i arbetet med sjukskrivningar

1200 600 C.A.G

Syftet med SRS är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera personer med ökad risk för lång sjukskrivning. Projektet utreder förutsättningarna för att utveckla ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Målet är att främja tidigare återgång i arbete, ge ökad kunskap om verksamma åtgärder samt främja samverkan med andra aktörer. SRS drivs av SKL i samverkan med Socialstyrelsen och Intygstjänster vid Inera.

Inom SRS, arbetar C.A.G Mawell med att samla in och definiera krav för att kunna utveckla tjänsten. I november påbörjas en pilot av bedömningsstödet i skarp drift på ett antal vårdcentraler och därefter inleds en utvärderingsfas. Även i dessa faser kommer C.A.G Mawell att vara delaktiga och bidra med sin kompetens.

Kontaktperson

Kristian Skotte

+46 8 527 400 00

kristian.skotte@cag.se

X
X