Nyemissionen i CAG Group AB (publ) inför notering på First North Premier fulltecknad

Nyemissionen i CAG Group AB (publ) inför notering på First North Premier fulltecknad

2018-12-03

Den 12 november 2018 beslutade styrelsen i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”), med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 25 oktober 2018, att genomföra en nyemission om högst 1 060 000 aktier (”Erbjudandet”) och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Första dag för handel är planerad till den 12 december 2018. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet tecknades till cirka 102 procent. Inom ramen för Erbjudandet tillförs Bolaget 70,0 MSEK före emissionskostnader. Ett eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen innebär att Bolaget tillförs sammanlagt 71,1 MSEK före emissionskostnader och att ytterligare högst 17 226 aktier emitteras. Erbjudandet innebär att C.A.G tillförs omkring 600 nya aktieägare.

Sista teckningsdag i Erbjudandet var den 29 november 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 5 443 713 till 6 520 939 under förutsättning av att övertilldelningsoptionen utnyttjas enligt ovan. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 2 721 856,50 till 3 260 469,50 SEK. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 66,0 SEK.

”Det är mycket glädjande att det har varit ett stort intresse för C.A.G och att vi kunnat attrahera både välrenommerade institutionella ägare samt uppnå en bred spridning i vårt erbjudande. Nyemissionen och den förestående listningen på First North Premier stärker möjligheterna att vidareutveckla C.A.G med både bredd och djup inom utvalda kundsegment och teknikområden. Vi ska fortsätta att växa både organiskt och via förvärv” säger Åsa Landén Ericsson, VD i C.A.G.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Bird & Bird är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD, CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen@cag.se

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på 11 operativa dotterbolag men under ett gemensamt varumärke.

Media
Dokument
Prenumerera på pressmeddelanden
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av mottagaren och användas för att kontakta mig i framtiden. Läs mer i vår integritetspolicy.
Skicka
X
X