Nytt förtroende för C.A.G Mälardalen från Region Västmanland

I januari 2016 lanserade Region Västmanland ett nytt intranät byggt av C.A.G Mälardalen. Sedan dess har det förvaltats av C.A.G som nu vunnit ett nytt avtal att vidareutveckla och förvalta intranätet i ytterligare 2+1+1 år.

Nytt förtroende för C.A.G Mälardalen från Region Västmanland

Nytt förtroende för C.A.G Mälardalen från Region Västmanland 1200 600 C.A.G

Arbetsplatsen är namnet på den gemensamma digitala samarbetsplattform där Region Västmanlands medarbetare kan hämta och dela information. Det är en molntjänst baserat på Sharepoint online, en del av Microsoft Office 365. C.A.G:s uppgift under de kommande åren är dels att bistå med support, dels att agilt bedriva ett vidareutvecklingsarbete.

”Vårt samarbete med C.A.G har fungerat bra, de har hög kompetens vad gäller utveckling av SharePoint och de har alltid hjälp oss med support när det funnits ärenden vi inte kunnat lösa själva”, säger Ronny Berggren, förvaltningsledare IT på Region Västmanland.

Då plattformen ska ge stöd för samarbete och dialog i arbetet är det viktigt att alla medarbetare har tillgång till Arbetsplatsen och ser den som en naturlig del av vardagen. Uppdraget innefattar att upprätthålla dagens funktion samt successivt anpassa och förbättra intranätet så att det uppfyller kraven på en modern samarbetsplattform som används av alla anställda inom Region Västmanland.

”Avtalet är ett mycket bra kvitto på vår kompetens inom Office365 där vi fortsätter att stötta Regionen. Vi ser fram emot att utveckla Arbetsplatsen till ett kraftfullt och modernt verktyg som kan bidra till att effektivisera hela Regions Västmanlands verksamhet”, säger Tomas Täuber, VD på C.A.G Mälardalen.

Kontaktperson

Tomas Täuber

+46 70 841 86 69

tomas.tauber@cag.se

X
X