Nytt system underlättar inrapportering till kvalitetsregister

På uppdrag av SKL utvecklar C.A.G Healthcare NKRR (Nationell kvalitetsregister rapportering), samt bidrar till utvecklingen av NPDI, ett program som ska underlätta och standardisera inrapporteringen till kvalitetsregister.

Nytt system underlättar inrapportering till kvalitetsregister

Nytt system underlättar inrapportering till kvalitetsregister 1200 581 C.A.G

I Sverige finns över 100 kvalitetsregister som används för att följa upp insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Hit rapporterar vården ur patienternas journaler. Vården gör sedan analyser av dessa och de har även ett viktigt användningsområde inom forskning.

För att underlätta inrapporteringen till kvalitetsregistren och göra den mer enhetlig skapades Nationella programmet för datainsamling (NPDI) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sedan flera år tillbaka utvecklar C.A.G Healthcare NKRR och ger stöd inom NPDI.

Inom NPDI används nationellt gemensamma begrepp och termer i syfte att förenkla och standardisera rapporteringsprocesserna. NKRR hämtar data automatiskt från vårdens journalsystem via den nationella tjänstearkitekturen, vilket gör att den tidigare så tidskrävande ”dubbeldokumentationen” inte behövs.

Det nya systemet har införts i ett tiotal kvalitetsregister än så länge och implementering i fler register pågår just nu. C.A.G Healthcare bidrar med sin kompetens även i denna fas av projektet.

C.A.G Healthcare bistår inte bara med kunskap om medicinsk informatik och teknisk kompetens, utan även med kontinuitet och det är bra att ha sin leverantör med sig under hela processen”, säger Staffan Winter, projektledare på SKL.

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

X
X