Ny IT-lösning skapar ordning och reda bland dokumenten

Örebro rådhus på Stortorget

Vi har fått uppdraget att identifiera och införa effektivare arbetssätt för fastighetsföretaget Örebroportens dokumenthantering.

Ny IT-lösning skapar ordning och reda bland dokumenten

Ny IT-lösning skapar ordning och reda bland dokumenten 1162 563 C.A.G

Örebroporten vill ligga i framkant med effektiva IT-lösningar som är anpassade för framtidens behov. Medarbetarna ska enkelt kunna hitta dokument i den gemensamma katalogstrukturen, dubbellagringar ska undvikas och de olika systemen ska vara integrerade med varandra, allt för att uppnå tydlighet och effektivitet.

Med detta som bakgrund gick Örebroporten ut med en upphandling som vanns av C.A.G. Uppdraget innebär en kartläggning av Örebroportens IT-processer med fokus på dokumenthantering. Första delen i vårt arbete består i en omfattande förstudie. Därefter föreslår och implementerar vi en teknisk lösning baserad på Microsoft Office 365. Vi hjälper även till med det förändringsarbete som krävs under projektets gång.

Den uppgraderade IT-lösningen som väntas vara färdigt att tas i bruk efter sommaren kommer att innebära en stor förändring i Örebroportens arbetssätt.

Med vår kompetens inom såväl verksamhetsutveckling på ett strategiskt plan som den rent tekniska implementationen har vi en unik arbetsmetod som ger goda resultat i denna typ av projekt.

”Örebroporten vill absolut vara med på digitaliseringsresan, så att vi kan fokusera vår energi på fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Vi ser fram emot detta projekt under ledning av välmeriterade C.A.G”, säger Jeanette Berggren, VD Örebroporten.

X
X