REQB + IREB = IREB

Två män framför en dator

I syfte att förbättra professionalismen inom kravhantering har certifieringsorganen IREB och REQB beslutat sig för att förena sina krafter i ett gemensamt certifieringsprogram.

REQB + IREB = IREB

REQB + IREB = IREB 1162 563 C.A.G

Certifieringsschemat kommer i fortsättningen att drivas under IREB:s varumärke. I och med detta kommer den redan välrenommerade certifieringen att väga ännu tyngre på den internationella marknaden.Vi kommer fortsätta ge REQB-kursen under våren, men från och med den 31 augusti 2017 kommer vi gå över till IREB fullt ut.

Alla REQB-certifikat som finns idag eller tas under övergångsperioden är giltiga och kan enkelt och utan kostnad överföras till ett IREB-certifikat på IREB:s hemsida.

Kontaktperson

Johan Meivert

+46 70 532 71 90

johan.meivert@cag.se

X
X