Revolutionerande teknik med hållbarhet i fokus

Vi fick tillfälle att träffa Mikael Razola som just nu har fått möjlighet att, tillsammans med sin uppdragsgivare Wallenius Marine, gå i bräschen för hållbar utveckling, innovation och revolutionerade teknik inom shippingbranschen!

Revolutionerande teknik med hållbarhet i fokus

Revolutionerande teknik med hållbarhet i fokus 2658 1774 C.A.G

Du har uppdrag hos Wallenius Marine som arbetar med utveckling av ett av världens första vinddrivna biltransportfartyg, vad innebär det?

Wallenius Marine arbetar med ship management, ship design & newbuilding, performance management och marin IT för fartyg som hanterar rullande last, t ex personbilar. Inom det här området är Walleniusrederierna med dess intressebolag världsledande. Ägarfamiljen har länge haft en vision om emissionsfri sjöfart och arbetat målmedvetet kring frågor om hållbarhet, både kopplat till den tekniska fartygsutvecklingen och driften, men även med sociala frågor kring besättningens situation ombord.

Man kan säga att arbetet kring de här frågorna kulminerat i detta utvecklingsprojekt. Vi försöker bana väg för ett stort skifte inom sjöfarten genom att drastiskt reducera CO2-utsläppen på internationella fartygstransporter genom att använda vinden istället för fossila bränslen för att flytta last på havet.

Många vet att det finns hårt ställda mål från IMO på att minska utsläppen från internationella sjötransporter fram till 2050. Trots de utmaningar som det här skiftet innebär, tex. längre och kanske även osäkrare transporttider, så tror vi att det finns både tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för att göra detta redan idag. Lastägare och slutkunder, dvs. vi som konsumenter är redo för kompromisser till förmån får ett hållbarare samhälle, och intresset från shipping-branschen kring den här tekniken är stort, det är helt klart.

Jag arbetade tidigare på SSPA och blev där kontaktad av Wallenius Marine kring det här projektet. Tillsammans med KTH skrev vi ihop en ansökan till Trafikverket om att få anslag till stöd för att utveckla världens första seglande biltransportfartyg. Vi hade och har höga ambitioner och målsättningen är att kunna beställa ett sådant fartyg från ett varv inom två till tre år och därmed få se det seglande till 2025. Efter relativt omfattande granskningsprocess så godkände Trafikverket till slut vår ansökan vilket vi är mycket tacksamma för. Ur ett personligt perspektiv är det särskilt roligt då jag fått göra detta tillsammans med avdelningen på KTH där jag doktorerat för ett antal år sedan, och tillsammans med en dåvarande doktorandkollega som nu ytterst driver det här projektet på Wallenius Marine.

 

Ok, så vad gör Wallenius Marine, SSPA och KTH mer exakt?

Vi har fått 27 miljoner i anslag vilket är ett av de största projektanslagen som Trafikverket har betalat ut inom sjöfartsportföljen hittills. Med det kommer naturligtvis ett enormt ansvar, men jag skulle vilja påstå att det här anslaget har gjort det möjligt att samla Sveriges absolut vassaste expertis inom ett stort antal kompetensområden; hydrodynamik, aerodynamik, logistik med flera.

Vi på Wallenius Marine ansvarar specifikt för projektledning, fartygskonceptutveckling och kommersiell kravställning. Resultatet måste inte bara vara tekniskt realiserbart utan det måste också finnas ett kommersiellt case.

SSPA är världsledande inom hydrodynamik och modellförsök och besitter även spetskompetens inom aerodynamikområdet. De ansvarar för metodutveckling och utvärdering inom de här områdena, men även för arbetet med riskanalyser och logistik.

KTH Marina system är en mycket stark partner i det här projektet med lång erfarenhet och mycket djup kunskap inom egentligen samtliga skeppstekniska områden. De arbetar särskilt med aerodynamik, prestandautvärdering, och reglerteknik. De exponerar också projektet mot framtidens ingenjörer på ett mycket bra sätt!

 

Projektet innebär en möjlighet till drastiskt minskad miljöbelastning, hur då?

Om vi är först ut så går vi i bräschen för ett mycket stort teknikskifte i den här branschen som möjliggör omställning till hållbara transporter. Det är ju inte bara att sätta vingar på ett fartyg (vilket i sig är en utmaning i den här skalan) utan vi behöver arbeta för att förändra transportsystemet som helhet. Vi måste arbeta med lastägarna, se över logistikflöden, arbeta med beställarna och till sist slutkonsumenten. Allt kommer kanske inte att gå så fort som det gör nu. Leveranserna kommer att gå långsammare men på ett hållbart sätt.

 

Är detta revolutionerande skulle du säga?

Mycket! Det är ett paradigmskifte.

 

Vad bidrar du med?

För min del handlar det om att jag är projektledare hos Wallenius Marine för forskningsprojektet. Vår uppgift är, förutom att ta hand om den fartygskonceptuella utvecklingen och stå för de kommersiella ramarna, att hålla samman och synkronisera projektgruppen samt ansvara för uppföljning mot Trafikverket. Mitt arbete går därmed till stor del ut på att följa de olika utvecklingsprocesserna hos Wallenius Marine, KTH och SSPA, se till att hitta synergier och samverkansformer och se till att projektdeltagare har den information samt den styrning de behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Det är en tacksam och väldigt rolig uppgift, särskilt när vi har så vassa och drivna människor i det här projektet.

Metodmässigt så är en nyckel att vi är agila och att vi måste våga utmana både våra egna ramar och rådande normer inom branschen. Det kan till exempel handla om att utmana gällande regelverk eller starka traditioner kring hur vissa skeppstekniska lösningar ”ska” se ut. Eller att hela tiden våga göra omtag på gårdagens slutsatser. En stor utmaning är att projektet måste ha en innovationsanda och att vi måste våga ställa de svåra frågorna, samtidigt som det är viktigt att vi har ett realiserbart koncept i slutet av det här projektet. Vi jobbar med de absolut bästa och kreativaste personerna i landet i dessa teknikområden och det gäller att skapa bästa möjliga synergier.

 

Vilka expertkunskaper krävs i projektet?

En mycket stor bredd, inte bara inom de klassiska skeppstekniska områdena som hydrodynamik, sjöegenskaper och maskinkunskap, utan även aerodynamik, logistik, risk och meteorologi är mycket viktiga områden för att det här ska bli ett lyckat projekt.

Vi har lyckats knyta an erfarna specialister inom de här områdena till projektet genom partnerskapen med KTH och SSPA, men vi skapar faktiskt nya experter också. Anslagen från Trafikverket har gett oss möjlighet att rekrytera två doktorander inom reglerteknik och strömningsmekanik så där bygger vi verkligen ny kunskap.

Just nu är en av doktoranderna på väg ut ombord på ett av Walleniusredarnas fartyg tillsammans med avancerad lasermätutrustning för att ta reda på hur vinden varierar i styrka och riktning beroende på höjd över vattnet. Våra vingar kommer ju att nå över 100 m ovan vattenytan och vi vet helt enkelt för lite om förhållandena i det här som man kallar markgränskiktet. Här kan vi tacka Wallenius Marine som gör det lätt att få åtkomst till fartyg, så att vi tar oss ut på Atlanten. Men experimenten, som KTH ansvarar för, är helt unika de med.

 

Är hållbarhetsfrågor viktiga för dig?

Ja självklart, men det är inte lätta frågor. Vi lever ju långt ifrån hållbart och jag reflekterar över mitt beteende dagligen, särskilt med tre barn hemma. Det är ju ett systemskifte vi sannolikt står inför.

I det perspektivet är det är verkligen häftigt att få jobba i ett företag där man tar hållbarhet på största allvar och är villigt att satsa väldigt mycket resurser för att göra skillnad.

Jag är övertygad om att vi kommer att greja den tekniska utmaningen med att få fram ett seglande fartyg som möjliggör hållbara transporter, men att ställa om människor är det svåra. Det är här vi har den verkliga utmaningen.

 

Vilken är din bakgrund?

Jag har sen liten alltid haft ett stort intresse för sjön och sjöliv, som många är jag uppvuxen på segelbåt i skärgården om somrarna. Som vuxen kom jag tillbaka till det elementet som matros och skeppare på segelyachter här i Sverige och i Medelhavet. Utbildningsmässigt så tog det intresset mig till civilingenjörsexamen inom skeppsbyggnad från KTH Marina system, där jag sedan tog min doktorsexamen inom farkostteknik 2016. Det var en häftig tid att kunna förkovra sig i ett ämne så mycket. Jag har väldigt stor nytta av den bakgrunden både kompetens- och nätverksmässigt. Men efter forskarexamen insåg jag att jag är mer industrikompatibel och älskar kundmötet och då blev jag konsult. Jag var anställd på SSPA i två och sen hittade jag C.A.G.

 

Hur kom du i kontakt med C.A.G?

Jag och en kollega (som nu arbetar på C.A.G) arbetade tillsammans på SSPA och han drog in mig i andra projekt hos kund. Vi trivdes väldigt bra tillsammans. Jag höll samtidigt på att driva igenom projektet med Trafikverket. När han slutade så ville jag stanna kvar tills att vi fått pengar för det projekt jag idag är delaktig i. När allt väl var på plats så fann jag C.A.G helt naturligt för mig och jag har aldrig ångrat det valet.

 

Vad skulle du säga är speciellt med C.A.G Novus?

Det är väldigt enkelt. Som konsult kan jag fokusera 100% på mitt uppdrag. Vi har alltid nära till vår chef och andra stödfunktioner om vi behöver det. Kort och gott – nära och lättillgängligt.

Jag upplever en väldigt bra ”kör-anda” i företaget vilket betyder att allt är okomplicerat. Har man idéer så är det bara att tuta och köra. Det är sällan någon chef stoppar upp. Det gör det lätt att göra sitt jobb.

Jag har grymma kollegor, vi sitter fyra konsulter från C.A.G Novus tillsammans på mitt andra uppdrag och de är oerhört kompetenta och drivna människor med hjärtat på rätta stället.

Slutligen skulle jag nog säga glada människor, det gäller alla kollegor jag träffat på C.A.G Novus!

 

Känner du att du har möjlighet att utvecklas i ditt uppdrag likväl som hos C.A.G Novus?

Ja, absolut hos kunden men även när vi har en idé som vi vill driva igenom tillsammans med kund och C.A.G Novus. Då kan bolaget komma in och stötta – det vill säga att kunden bidrar med vissa förutsättningar och C.A.G Novus bidrar andra förutsättningar.

Vi får tillbaka på så många olika sätt. Utbildningspotter är ett sätt och det är en väldigt tydlig och bra signal till medarbetarna. Även om man inte alltid kan nyttja dem så är det en fin signal och den känslan är viktig – att jag kan kompetensutveckla mig om jag vill.

Kontaktperson

Annika Rogneby

+46 70 687 33 08

annika.rogneby@cag.se

X
X