Smidigare avfallshantering med hjälp av C.A.G

C.A.G Mälardalen har vunnit ramavtal med VafabMiljö som IT-konsulter inom kompetensområdena beslutsstöd, informationssäkerhet och systemutveckling. Avtalet trädde i kraft i maj och sträcker sig över två år.

Smidigare avfallshantering med hjälp av C.A.G

Smidigare avfallshantering med hjälp av C.A.G 1440 720 C.A.G

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. De arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Deras uppdrag är att ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt och målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas samtidigt som det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

”C.A.G hade den kompetens och erfarenhet vi efterfrågade och nu ser jag fram emot att bygga en bra relation med dem så att de förstår våra behov när det är dags att göra avrop på våra projekt”, säger Maria Kolli, IT-chef på VafabMiljö.

VafabMiljö har upphandlat följande konsultområden där C.A.G kan komma att få uppdrag inom de rådande ramavtalen: Informationssäkerhet, Beslutsstöd/BI Utvecklare samt Systemutveckling – Gränssnitt, Webb.

”Vi ser med tillförsikt fram emot att samarbeta med VafabMiljö och bidra till att utveckla och digitalisera deras verksamhet på ett säkert sätt. Det faktum att båda våra företag har sin bas i Västerås är också en bra grund att stå på inför ett gott samarbete”, säger Tomas Täuber, VD på C.A.G Mälardalen.

Kontaktperson

Tomas Täuber

+46 70 841 86 69

tomas.tauber@cag.se

X
X