Sörmlands landsting ansluts till OpenListon

Två händer på ett tangentbord

Vi har hjälpt Sörmlands landsting att byta ut sitt gamla listningssystem mot webbaserade IT-systemet OpenListon. C.A.G Healthcare förvaltar samtliga landsting anslutna till OpenListon och kommer även att sköta förvaltningen av Sörmlands system.

Sörmlands landsting ansluts till OpenListon

Sörmlands landsting ansluts till OpenListon 1200 581 C.A.G

OpenListon är ett webbaserat IT-system som hanterar all den information och de

processer som förekommer i samband med vårdval. Med systemet blir det enklare för vårdgivaren att administrera allt från planering till fakturering och ersättning samtidigt som patienternas möjligheter att göra ett aktivt vårdval förenklas.

Sörmlands landsting har valt C.A.G Healthcare som förvaltare av OpenListon som nu är i drift. ”Vi är glada över att äntligen kunna ta OpenListon i bruk. Från att tidigare ha haft vår egen unika listningstjänst kommer vi nu att ingå i ett listningssystem med flera anslutna landsting vilket känns tryggt. Det nya systemet kommer att innebära säkrare rutiner samt enklare administration och hantering av listningar för vårdcentralerna”, säger Per-Magnus Henriksson, ekonom på Hälsovalsstaben, Landstinget Sörmland.

C.A.G Healthcare har utvecklat OpenListon från idéstadium och förvaltar sedan tidigare de OpenListon-anslutna landstingen Stockholm, Gotland och Örebro. Efter att ha implementerat systemet hos Sörmlands landsting under våren vidtar nu förvaltningsarbetet.

”Genom fler anslutningar till OpenListon får vi en starkare samförvaltning vilket ger större möjligheter till fortsatt utveckling av systemet. Nu hoppas vi att fler landsting väljer att ansluta sig”, säger Kristian Skotte, VD på C.A.G Healthcare.

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

X
X