Thor Shippings IT-lösning moderniseras

Containerfartyg i en hamn

Vi har fått i uppdrag att modernisera och utveckla Thor Shipping & Transports IT-lösning. Den nya lösningen kommer att ge företaget ett effektivare arbetssätt med bland annat enklare dokumenthantering och informationsdelning.

Thor Shippings IT-lösning moderniseras

1952 946 C.A.G

Rederi- och spedition är en traditionell bransch som ofta saknar erfarenhet av de moderna arbetssätt dagens IT-system ger. Idag har Thor Shipping ett föråldrat IT-system och en tung dokumenthantering. En uppgraderad IT-lösning kommer att innebära en stor förändring i företagets arbetssätt. Bland annat kommer informationsdelningen och den interna samverkan att förenklas avsevärt, vilket frigör både tid och resurser.

”Första delen i vårt arbete som bestod i planering och kravarbete, avslutades i mitten av februari. Nu vidtar de tekniska delarna av projektet och den första versionen av det nya moderna intranätet väntas vara klar i sommar”, fortsätter Tomas Täuber, VD på C.A.G Mälardalen.

”I och med uppgraderingen till en modernare och mer kundanpassad IT-lösning har vi fått ordning och reda på våra IT-miljöer samt en effektivare kundhantering. C.A.G Mälardalen har skött uppdraget på ett effektivt sätt och vi är nöjda med deras insats”, säger Eric Hjalmarsson, VD på Thor Shipping & Transport.

”Det är roligt att få vara med och digitalisera ett företag inom en så homogen och mogen bransch”, säger Tomas Täuber. ”En modern IT-lösning är en viktig del i företagets fortsatta expansion och utveckling och kan ge Thor Shipping ett stort försprång i branschen.”

Kontaktperson

Tomas Täuber

+46 70 841 86 69

tomas.tauber@cag.se

X
X