Vi hälsar Thomas Lorentzon välkommen till C.A.G

Vi välkomnar Thomas Lorentzon till C.A.G Consoden, där han går in som vice VD

Vi hälsar Thomas Lorentzon välkommen till C.A.G

Vi hälsar Thomas Lorentzon välkommen till C.A.G 532 644 C.A.G

Varför C.A.G Consoden?

Jag har i princip hela mitt liv arbetat inom försvarssektorn. Jag började i flottan där jag var i 10 år och sedan gick jag vidare till FMV där jag var i knappt 20 år. När jag började på FMV så hamnade jag på Ledningssystembyrån där vi arbetade med att utveckla Ledningssystem i Marinen (LIM). Vi hade SAAB som leverantör för marinens sjöövervakningssystem samt kustartilleriets Arte740 och Mats Östlund, C.A.G Consodens nuvarande VD, var konsult på SAAB inom den produktionen och jag kom i kontakt med honom och flera av hans konsultkollegor. Vi har sprungit på varandra genom åren och samarbetat på olika sätt. Branschen är ju inte så pass stor så våra vägar har korsats flera gånger.

Jag var även på Svensk Kärnbränslehantering (SKB) i knappt två år innan jag fick en förfrågan om att gå in som konsult i ett uppdrag inom försvarsområdet. Jag började då på C3 Konsult AB som var ett ganska nystartat bolag där jag utöver konsultrollen fick vara med att utveckla bolaget. På C3 var jag i drygt fyra år varav de tre sista som VD. När C3 köptes upp av ett annat bolag så valde jag att gå till C.A.G Consoden. Jag har haft två mentorer/bollplank under min yrkeskarriär och en av dem har varit Mats Östlund, så steget att börja jobba tillsammans med honom igen var inte svårt att ta. Det ska verkligen bli kul att arbeta ihop igen.

Det som lockade mig till C.A.G är just att du får ha det lilla bolaget med den familjära atmosfären. C.A.G Consoden är ett litet företag i C.A.G-koncernen och vi har vår kultur i bolaget och i koncernen. C.A.G Consoden har ett gott renommé och jag har ju arbetat tillsammans med många tidigare så jag visste redan innan att detta kommer bli riktigt bra.

 

Vad ska du göra på C.A.G Consoden?

Tanken är att jag ska ha ett halvtids konsultuppdrag inom försvarssektorn och gärna inom ledningssystemområdet. Jag är van projektledare, har arbetat mycket inom Systems Engineering och genomfört flertalet utvecklingsprojekt.

Resterande tid är jag tänkt att vara vice VD och stötta Mats Östlund inom främst försvarsområdet. Jag ska stärka upp försvarsaffären tillsammans med Andreas Nilsson och Per Liljeström. Mats ska få fokusera på vår Healthcare-satsning ett tag framöver.

 

Vad betyder passion för utveckling för dig?

För mig handlar passion för utveckling om att alltid fundera över hur vi gör saker, hur vi får våra medarbetare att leverera det som kunden faktiskt efterfrågar. Jag tycker att det är viktigt att kunna ge ett hur lyckas vi till mina kollegor och även att få staka ut vägen. Min ambition har alltid varit att ge de som arbetar med mig rätt förutsättningar att lyckas genomföra sina uppgifter på bästa sätt.

Sedan är det viktigt att inte glömma att vi arbetar för kunden, med kunden i fokus. Får inte de det som förväntas så har vi ju misslyckats.

Kontaktperson

Annika Rogneby

+46 70 687 33 08

annika.rogneby@cag.se

X
X