Finansiell info

ÖVERSIKT

Koncernens nyckeltal, MSEK 2017 2016 2015
Rörelseintäkter 395,0 343,6 287,8
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 43,1 37,5 25,0
Rörelsemarginal före avskrivningar (%) 10,9% 10,9% 8,8%
Genomsnittligt antal anställda (st) 275 239 205
Omsättning per anställd 1 436 1 437 1 404
Soliditet (%) 32% 32% 41%
Antal aktier vid årets slut (st) 4 821 360 4 781 360 4 781 360
Resultat per aktie (kronor) 5,28 4,53 2,40
Utdelning per aktie (kronor) 2,50 2,30 1,60

OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT

ÅRSREDOVISNING

Välkommen att läsa och ladda ner C.A.G:s årsredovisning för 2017

 

Framsida för C.A.Gs årsredovisning 2017

ÅRSREDOVISNING 2017

DELÅRSRAPPORT

Ladda ned C.A.G:s delårsrapport för april – juni 2018 [PDF]

Ladda ned C.A.G:s delårsrapport för januari – mars 2018 [PDF]

HÅLLBARHETSRAPPORT

Ladda ned C.A.G:s hållbarhetsrapport [PDF]

KONTAKTPERSON
Åsa Landén Ericsson
+46 70-208 64 90
asa.landen@cag.se

X
X