Finansiell info

ÖVERSIKT

Koncernens nyckeltal, MSEK201720162015
Rörelseintäkter395,0343,6287,8
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)43,137,525,0
Rörelsemarginal före avskrivningar (%)10,9%10,9%8,8%
Genomsnittligt antal anställda (st)275239205
Omsättning per anställd1 4361 4371 404
Soliditet (%)32%32%41%
Antal aktier vid årets slut (st)4 821 3604 781 3604 781 360
Resultat per aktie (kronor)5,284,532,40
Utdelning per aktie (kronor)2,502,301,60

OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT

ÅRSREDOVISNING

Välkommen att läsa och ladda ner C.A.G:s årsredovisning för 2017

 

Framsida för C.A.Gs årsredovisning 2017

ÅRSREDOVISNING 2017

DELÅRSRAPPORT

Ladda ned C.A.G:s delårsrapport för april – juni 2018 [PDF]

Ladda ned C.A.G:s delårsrapport för januari – mars 2018 [PDF]

HÅLLBARHETSRAPPORT

Ladda ned C.A.G:s hållbarhetsrapport [PDF]

KONTAKTPERSON
Åsa Landén Ericsson
+46 70-208 64 90
asa.landen@cag.se

    X
    X