C.A.G har erlagt avtalad tilläggsköpeskilling gällande C.A.G Consoden

C.A.G har erlagt avtalad tilläggsköpeskilling gällande C.A.G Consoden

2021-02-24

CAG Group AB (publ) har erlagt avtalad tilläggsköpeskilling till säljarna av CAG Consoden AB som förvärvades i januari 2020. Erlagd tilläggsköpeskilling uppgick till 8,5 MSEK vilket i sin helhet är skuldfört i C.A.Gs räkenskaper sedan tidigare. Av tilläggsköpeskillingen erläggs 1,7 MSEK i form av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom utgivande av 23 632 nya aktier C.A.G. De nya aktierna betalas med apportegendom i form av utestående aktier i CAG Consoden AB. Efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i CAG Group AB uppgå till 6 663 628 st aktier.

För ytterligare information, kontakta:             

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landen[a]cag.se, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300, certifiedadviser[a]penser.se

Ovanstående informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari kl. 09.00 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

Prenumerera på pressmeddelanden
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av mottagaren och användas för att kontakta mig i framtiden. Läs mer i vår integritetspolicy.
Skicka
X
X