C.A.G Mawell breddar med analytics och byter namn till C.A.G Healthcare

C.A.G Mawell breddar med analytics och byter namn till C.A.G Healthcare

2020-03-04

C.A.G Mawell, IT-koncernen C.A.Gs spetsbolag inom Hälsa, Vård & Omsorg, breddar sitt erbjudande med masterdata, BI och informationsanalys. För att kunna ta ett helhetsgrepp om digitaliseringen krävs förutom djup branschkunskap även förståelse för hur data kan struktureras, lagras och tillgängliggöras för analys. Med satsningen kommer C.A.G Healthcare att möta marknadens nya och ständigt mer komplexa behov. I och med detta byter bolaget namn till C.A.G Healthcare.

    • C.A.G förvärvade konsultdelen av dåvarande Mawell hösten 2016. Det Mawell som fanns då var ett bolag med helt annan verksamhet än den vi driver idag, säger Åsa Landén Ericsson, VD för CAG Group AB. Då fanns även mjukvara, sjukvårdsrådgivning och lösningsförvaltning inom bolaget. Nu är vi på en ny resa där vi renodlat och tydligt fortsätter att bygga vidare på vår konsultexpertis inom Hälsa, Vård & Omsorg.

 

    • Vi på C.A.G Healthcare tror på ett samhälle där god hälsa och en säker, effektiv och tillgänglig vård och omsorg är en självklarhet. Vårt mål är att förbättra hälsa, vård och omsorg för både patienter och medarbetare i verksamheterna, säger Fredrik Ström, vice VD för C.A.G Healthcare. Vi kombinerar djup kunskap i verksamhetsnära frågor med stor passion för hur tekniska lösningar kan skapa värde. Vi är starka inom informatik som är en kritisk kompetens i dagens allt mer informationsdrivna verksamheter. Vi ser att det finns stora behov av att knyta ihop informatik med digitalisering samt behovsdriven verksamhetsutveckling med data- och analyslösningar, vilka tillsammans med nya rön från forskning och utveckling möjliggör en allt större nytta i vården. Vi vill leda arbetet med att digitalisera vårdens informationsflöden, avslutar Fredrik Ström.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB

Asa.landen[a]cag.se, 070-208 64 90

 

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser[a]penser.se

 

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

Prenumerera på pressmeddelanden
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av mottagaren och användas för att kontakta mig i framtiden. Läs mer i vår integritetspolicy.
Skicka
X
X