C.A.G slutför förvärvet av Engvall Security

C.A.G slutför förvärvet av Engvall Security

2019-08-15

CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Engvall Security AB. Som tidigare kommunicerats utgår en del av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i C.A.G. Styrelsen har därför med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom utgivande av 65 403 nya aktier i C.A.G. Aktierna betalas med apportegendom i form av samtliga utestående aktier i Engvall Security AB. Tillträdet dateras 1 augusti.

Förvärvet av Engvall är ett led i C.A.Gs strategi att växa inom området Försvar och Säkerhet där styrelsen bedömer att Engvalls position inom området utgör ett viktigt komplement till C.A.Gs befintliga verksamhet. I samband med affären bildar C.A.G ett nytt bolag inom cybersäkerhet genom en sammanslagning av dotterbolaget C.A.G Security och Engvall Security. Det nya bolaget får namnet C.A.G Engvall Security AB.

Parterna har i ett aktieöverlåtelseavtal daterat 14 juni 2019 överenskommit om en värdering av apportegendomen till 4 830 000 kronor varav 32 701,50 kronor ökar C.A.Gs aktiekapital och resterande 4 797 298,50 kronor förs till överkursfond. Nyemissionen medför att det total antalet aktier i C.A.G ökar från 6 503 713 till 6 569 116 aktier och aktiekapitalet ökar från 3 251 856,50 kronor till 3 284 558 kronor.


För ytterligare information, kontakta:                Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Åsa Landén Ericsson                                             Tel: 08-4638300

VD CAG Group AB                                                 Email: certifiedadviser@penser.se 

Asa.landen[a]cag.se

070-208 64 90


Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 aug kl. 10:50 (CET). 


Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 320 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Media
Dokument
Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

Prenumerera på pressmeddelanden
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av mottagaren och användas för att kontakta mig i framtiden. Läs mer i vår integritetspolicy.
Skicka
X
X