Valberedningen i C.A.G utsedd

Enligt beslut vid C.A.Gs årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2021, utsedd av de största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

Valberedningen i C.A.G utsedd

Valberedningen i C.A.G utsedd 1920 1224 C.A.G

Valberedningen består av:

  • Mats Andersson, valberedningens ordförande (representerande Bo Lindström)
  • Anders Hillerborg (representerande Creades)
  • Jan Särlvik (representerande Nordea Fonder)
  • Carl Sundbom (representerande Cliens Småbolagsfond)
  • Bo Lindström (adjungerad utan rösträtt i egenskap av styrelsens ordförande)

Den utsedda valberedningen har ett röstetal motsvarande cirka 46% procent av utestående aktier i C.A.G.

Information om Valberedningens arbete finns på cag.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@cag.se eller via post till C.A.Gs huvudkontor i Stockholm: Valberedningen C.A.G Group AB, Box 22564, 104 22 Stockholm. Förslag skall lämnas senast 22 april 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landen[a]cag.se, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser[a]penser.se

 

Om C.A.G
C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

X
X