Publika ramavtal

Publika ramavtal

Kammarkollegiet Programvaror och tjänster, ramavtalsområde Systemutveckling

 

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster.

 

Avtalsperiod: 2019-05-08 – 2022-12-31 Förlängningsoption max tom: 2023-05-31

 

 

Exempel på produkt/tjänst

App-utveckling

API-tjänster

Utvecklingsplattform som tjänst (PaaS)

Privat och publik molntjänst

Konsulttjänster

Utveckling i Team (agilt)

 

Konsulttjänster:
Kan avropas som resurstjänst, teamtjänst eller uppdragstjänst.

  • Användbarhet
  • Installation
  • Migrering
  • Agil Coach
  • Projektledning
  • Systemadministration
  • Systemutveckling
  • Säkerhet (Informationssäkerhet och IT-säkerhet)
  • Test
  • Utbildning

Här hittar du mer information om Kammarkollegiet, programvaror och tjänster – Systemutveckling

X
X