Våra lärare är alltid verksamma konsulter och de utbildar sig kontinuerligt.

 

ÖPPNA KURSER

Våra öppna kurser riktar sig till alla som idag redan jobbar med IT eller agila arbetsmetoder och som vill fördjupa sina kunskaper.

Öppna kurser

FÖRETAGSSPECIFIKA
KURSER

Vi erbjuder kurser utifrån företagens specifika behov. I praktiken innebär det oftast att vi sitter hos dig som kund och arbetar fram lösningarna tillsammans.

Företagskurser

SEMINARIER

Vill ni som företag skapa intresse för ett nytt område, starta en diskussion eller kicka igång en förändring? Våra inspirerande seminarier kan fungera som en pusselbit för att uppnå era syften.

Seminarier
Kalender

november

10novHeldag11Leading SAFeStockholm

Se alla kurstillfällen

Utbildningsbloggen

När du anmäler dig till kursen IREB: Certifierad Kravhanterare kan du numera välja om du vill genomföra certifieringen på engelska [...]
Certifieringsschemat kommer i fortsättningen att drivas under IREB:s varumärke. I och med detta kommer den redan välrenommerade [...]

X
X