Bättre utforskande tester med CIA!

Ett stridsflygplan i luften.

Diskussioner är den agila världens smörjmedel och priset vi betalar för att slippa ta fram och förvalta tunga dokument. Men varför är diskussioner så viktiga och hur blir vi bättre på att kommunicera som testare? När det handlar om utforskande tester spelar frågorna en avgörande roll!

Bättre utforskande tester med CIA!

Bättre utforskande tester med CIA! 1949 739 C.A.G
Från enkelriktad till dubbelriktad kommunikation

I traditionella projekt kommunicerar användarna sina behov genom att skriva ner dem som användarkrav. Kravanalytiker bryter sedan ner dem till systemkrav. Utvecklare och testare läser systemkraven, utvecklar systemet, samt säkerställer kvaliteten.

Men alla som har lekt viskningsleken vet att den här approachen har stora problem. Tre saker kan ske vid överförande av information mellan individer.

 • Information förvanskas
 • Information raderas genom att valda delar exkluderas
 • Information generaliseras

Enkelriktad kommunikation i traditionella projekt saknar mekanismer för att säkerställa att informationsöverföringen skett korrekt.

Agil utveckling favoriserar dubbelriktad kommunikation. Den ger både sändare och mottagare möjligheten att säkerställa att korrekt informationsöverföring skett genom kontrollfrågor. En viktig komponent i agila krav (användarberättelser) är konversationen (läs mer om agila krav i bloggartikeln Är kravhantering fortfarande relevant?). Agil utveckling undviker viskningsleken genom att sändare kommunicerar öga mot öga med den slutgiltiga mottagaren, utan mellanhänder. Konceptet kallas ”power of three” i den agila världen och innebär att representanter från användare, utvecklare och testare deltar vid varje diskussion som berör produktens funktioner.

En bra testare ställer rätt frågor

En bra testare ställer rätt frågor vid rätt tidpunkt. Desto kortare tid till implementation av ett agilt krav, desto mer detaljerade frågor, är en bra tumregel. Det är viktigt att du ställer frågorna i rätt ordning:

 1. Varför?
  Innan du ger dig i kast med kraven på systemet (vad) måste du förstå problemet som användaren har, dvs problemet som systemet skall lösa. Kunskapen är kritisk när du utför tester i den tredje fjärde kvadranten av Brian Merricks modell: agile testing quadrants.  Utan kunskap om problemdomänen saknar du förutsättningar att ifrågasätta om produkten löser användarens problem på ett bra sätt (Critique Product). Den här typen av frågor glöms ofta bort, eller hoppas över.
 2. Vad?
  När du förstår problemdomänen går du över och ställer frågor om systemets funktioner och egenskaper:
  -Vad skall systemet kunna göra och hur skall det genomföra sina funktioner?
 3. Hur?
  Dessa typer av frågor rör designen av systemet:
  – Hur ska vi implementera kraven?
Rätt tidpunkt för att fråga

När är då rätt tidpunkt för att ställa en fråga, kanske du undrar. Tyvärr finns det inget bra svar, utan det beror på hur det ser ut där du arbetar. Bra tillfällen för att ställa frågor är vanligtvis:

 • Releaseplanering (varför)
 • Refinement (varför, vad)
 • Sprintplanering (vad, hur)
 • Implementation (vad, hur)

Fundera på om detta är en lämplig approach där du arbetar innan du inför den och se införandet som ett experiment, där du är beredd att ändra och prova nya idéer.

 Frågor en central del av vid utforskande tester

Som utforskande testare måste du ha god kännedom om användaren för att kunna kritisera och ifrågasätta systemet och hur det löser användarens problem. Du säkerställer detta genom att i första hand utveckla ett batteri av frågor som ger dig en så komplett bild av problemdomänen (varför) som möjligt.

CIA och ”The Phoenix Checklist”

”The Phoenix Checklist” är en uppsättning frågor som utvecklats av Central Intellegence Agency (CIA). Frågorna är av allmän karaktär och går att använda oavsett typ av problem. De är designade för lateralt tänkande, det vill säga för att du ska titta på ett problem ur flera olika perspektiv. ”Att tänka utanför boxen” är ett annat uttryck, som används synonymt till lateralt tänkande. Listan är den perfekta grunduppsättningen av frågor för den utforskande testaren. Svaren på frågorna bör ge dig en god förståelse av problemdomänen (varför). Använd listan som utgångspunkt och bygg vidare på den med egna kompletterande frågor. Tänk bara på att listan enbart innehåller ”varför”-frågor. Det är upp till dig att utveckla ”vad”- och ”hur”-frågelistorna.

Ladda ner ”The Phoenix Checklist”

Ladda ner ”The Phoenix Checklist [PDF].
Bonustips: Använd checklistan som utgångspunkt för din egna checklista!

Vill du lära dig mer om utforskande tester?

I så fall ska du anmäla dig till utbildningen Utforskande tester !

Kontaktperson

Johan Meivert

+46 70 532 71 90

johan.meivert@cag.se

X
X