Certifiera dig enligt IREB på svenska!

IREB har sedan 2007 tillhandahållit certifieringar inom kravhantering. I Sverige har dessa genomförts på engelska. Men från den 25/1 2018 kommer vi, genom IREBs försorg, även kunna erbjuda våra elever att genomföra certifieringen på svenska.

Certifiera dig enligt IREB på svenska!

Certifiera dig enligt IREB på svenska! 1280 720 C.A.G

När du anmäler dig till kursen IREB: Certifierad Kravhanterare kan du numera välja om du vill genomföra certifieringen på engelska eller svenska. Tänk på att tiden för att genomföra certifieringen skiljer sig åt beroende på om du genomför den på ditt modersmål eller ej. Om du har några frågor kring utbildningen eller certifieringen går det bra att kontakta oss.

Kontaktperson

Johan Meivert

+46 70 532 71 90

johan.meivert@cag.se

X
X