Du har väl hoppat på Sambi-tåget?

Det sker en revolution i det tysta inom eHälso-området. eHälsomyndigheten har satt ner foten och nu kräver de att aktörer som vill ansluta eller fortsätta vara anslutna till deras e-tjänster är medlemmar i federationen Sambi och uppfyller Sambis krav på verksamhet och teknik.

Du har väl hoppat på Sambi-tåget?

Du har väl hoppat på Sambi-tåget? 1400 700 C.A.G

Inom hälsa, vård och omsorg finns ett behov av patientsäker, kostnadseffektiv och praktiskt enkel åtkomst av e-tjänster både inom och mellan organisationer. En viktig del av att göra vården tillgänglig för alla är att förenkla det digitala samarbetet. Sambi förenklar samarbetet genom att personal inom vård, omsorg och hälsa endast behöver en inloggning till samtliga anslutna e-tjänster, istället för flera olika.

eHälsomyndigheten är starkt pådrivande för att etablera Sambi. Myndigheten kräver att aktörer som vill ansluta till, eller fortsätta vara anslutna till eHälsomyndighetens e-tjänster uppfyller Sambi. I förlängningen ställer det krav både på verksamhet och teknik. Om du är en aktör inom hälsa, vård eller omsorg och använder eller planerar använda dig av eHälsomyndighetens e-tjänster behöver du omgående lösa biljett och stiga ombord på Sambi-tåget! Första stationen på din resa blir dagens pod-avsnitt där du träffar IT-arkitekten och tillika Sambi-experten Björn Skeppner. Björn ger dig bakgrunden till Sambi och råd kring hur du kommer igång med ditt Sambi-initiativ.

 

 

Nästa steg

Vill du veta mer om Sambi kan du anmäla dig till vår utbildning Sambi – Identitetsfedaration inom hälso-, sjukvård och omsorg, som hålls av Björn Skeppner. Vi erbjuder även kursen direkt till företag, som har större utbildningsbehov av sin personal, på plats i deras egna lokaler. Kontakta Johan Meivert på C.A.G Utbildning för offert. Vi har även specialistkonsulter inom Sambi. Kontakta C.A.G Healthcare för mer information om erbjudanden.

Kontaktperson

Johan Meivert

+46 70 532 71 90

johan.meivert@cag.se

X
X