Försvar

Försvar

Ikon som visar ett försvarsplan
Försvar och säkerhet blir allt viktigare och efter­frågan på säkra IT-lösningar för försvaret har ökat och blivit en högt prioriterad fråga. Behovet av robusta ledningssystem och stödsystem som klarar av att möta de framtida utmaningarna har ökat.

Ledningssystem kan nu­förtiden sitta i vilken utrustning som helst och innebär i grunden möjligheten att överföra tal och data på ett säkert sätt. Stödsystemen fyller viktiga funktioner för att verksamheten ska fungera optimalt med avseende på logistik samt IT-stöd för kommunika­tion och annan informationsbehandling. Modern beslutsförmåga handlar till stor del om tillgången till rätt information i rätt tid för att kunna fatta rätt beslut och då måste den nya tekniken som im­plementeras inte bara vara funktionell utan även användarvänlig.

Vi har i dagsläget spetskompetens inom ledningssystem. C.A.G arbetar med den svenska Försvarsmakten inom många områden i deras verksamhet. Det kan röra sig om allt ifrån att ta fram krav för upphandlingar till testledning av inköpta system eller projektledning av byggandet av virtuella referensmiljöer. Våra konsulter levererar verksamhetsnära expertis i olika projekt inom alla arenor. De stöttar exempelvis genom att ta fram systemdefinitioner, systemlivscykelplaner, underhållsberedningar, systemförsörjningsstrategier, utbildningar och produktstyrande handlingsregler.

NYHETER INOM FÖRSVAR
C.A.G Novus certifieras enligt ISO 9001 & ISO 14001 0 0 C.A.G

C.A.G Novus certifieras enligt ISO 9001 & ISO 14001

Dotterbolaget C.A.G Novus Consulting som ingår i CAG Group AB (publ), har nu certifierats enligt kvalitetsledningsstandarden ISO…

KONTAKTPERSON

Magnus Söderström
+46 70 668 38 33
magnus.soderstrom[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM FÖRSVAR

  BOLAG INOM C.A.G SOM JOBBAR INOM FÖRSVAR


  C.A.G NOVUS

  C.A.G ENGVALL SECURITY
  C.A.G CONSODEN

  X
  X