450
MEDARBETARE
10
DOTTERBOLAG
91
TRUST INDEX
95
GPTW-INDEX

CAG består av ett flertal bolag som var och en är experter inom sitt område. Dotterbolagen är medarbetarnas hemvist, där medarbetarna känner sig hemma. Självständigheten hos bolagen är stor, samtidigt som det gemensamma samarbetet utgör koncernens enade kraft som skapar både trygghet och långsiktighet. Att utvecklas tillsammans driver oss framåt.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Att veta mer, är att kunna göra mer. Kontinuerlig kompetensutveckling är en stark drivkraft hos oss. Alla medarbetare vägleds inom respektive intresse och får kontinuerligt möjlighet till nya utmaningar och kunskaper. Inom koncernen har vi ett flertal kompetensnätverk där alla är välkomna.

Samhällsviktiga uppdrag

CAG är ett ovanligt bra bolag för IT-konsulter. Och engagerade människor. Vi har stor möjlighet att bidra till något viktigt i vårt samhälle genom våra specialist- och branschkunskaper. Det är en stor motivation hos våra medarbetare samtidigt som alla får möjlighet att arbeta inom sin nisch tillsammans med kollegor som har samma intresse.

Samlad erfarenhet

Vi har lång erfarenhet från konsultbranschen. Vi vet att det viktigaste för konsulten är att ha rätt kunduppdrag där man kan utvecklas i sin yrkesroll. Att kunna medverka till att skapa framgång för kunden och inte minst att kunna bidra till hållbar samhällsnytta. Att matcha medarbetarnas önskemål kring drömuppdrag med våra kunders behov är A och O. Därför har vi också i hög utsträckning uppdrag där våra medarbetare får bidra till något viktigt – på riktigt.

A Great Place To Work

Vi är Sveriges tredje bästa arbetsplats. 95% tycker att vi allt sammantaget är en mycket bra arbetsplats.

Pressmeddelande: CAG utsett till Sveriges tredje bästa arbetsplats

“Mina kollegor är fantastiska och vi har alltid roligt på jobbet. Arbetet utmanar mig och ingen dag är den andra lik”
Tina Armfelt, CAG Datastöd
Tina Armfelt, CAG Datastöd

Varför jobba på CAG?

Det stora företagets möjligheter. Det lilla företagets omtänksamhet

CAG är en koncern bestående av själv­ständiga dotterbolag. Bolagen är som en familj där medarbetarna kan känna sig hemma. Man uppskattas för sin kompetens och sitt bidrag till den gemensamma utvecklingen. Det är nära till ledningen och kollegorna finns alltid där som stöd. Självständigheten för dotter­bolagen är stor, samtidigt som den gemensamma koncernens enande kraft hela tiden står tryggt bakom. CAG är ett riktigt Great Place To Work.

Att utvecklas driver oss framåt

På CAG vill vi att våra medarbetare ständigt ska kunna utvecklas inom sitt område och bredda sin kompetens. Alla medar­betare behöver kontinuerligt nya ut­maningar och nya kunskaper. Därför satsar vi på kompetensutveckling, både individuell och i grupp, liksom utveckling via nätverk, inspira­tionskvällar och inte minst – alla spännande uppdrag.

Ett ovanligt bra bolag för konsulten

Vår ambition är att vara det bästa konsult­bolaget för konsulten. Varje medarbetares individuella behov är ständigt i fokus för vår uppmärksamhet. Våra grundvärderingar i CAG är att vara en kompetent, omtänksam och långsiktig arbets­givare, där passionen för att utvecklas tillsammans driver oss framåt.

Ett hållbart arbetsliv

Arbete är inte allt här i livet. Vi tror på en lång­siktig relation med våra medarbetare. Därför ser vi till varje medarbetares unika livssituation. Genom ett positivt arbets­klimat uppnår vi ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid.

Blandning av bransch- och specialistkunskap

Flera bolag inom CAG har specialiserat sig inom branscher som Bank & Finans, Hälsa & Vård och Försvar. Vi har även specialist­bolag med fördjupning inom till exempel IT-säkerhet, systemutveckling inom Java eller Microsoft, test och testautomation.

På CAG får våra medarbetare möjlighet att fokusera på sin nisch, rätt uppdrag och arbeta med kollegor som har samma intresse.

Kund- och samhällsnytta i spännande uppdrag

På CAG vet vi att det viktigaste för våra medarbetare är att ha rätt kunduppdrag. Att var och en känner att de kan medverka till kundens framgång, bidra till hållbar samhällsnytta och samtidigt ut­vecklas i sin egen yrkesroll. Därför gör vi vårt yttersta för att matcha våra medarbetarens önskemål kring drömuppdrag med våra kunders behov.

“På CAG utvecklas vi med hjälp av varandra, både i bolagen och inom koncernen. Det är extra roligt att få se och delta i detta samarbete”
Annika Rogneby, Sälj- & Marknadschef CAG Group
Annika Rogneby, Sälj- & Marknadschef CAG Group

Vill du jobba hos oss?

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group