Aktieinformation

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy är att minst 50 % av årets resultat skall delas ut till aktieägarna, dock skall hänsyn tas till bolagets kapitalbehov för att driva och utveckla verksamheten.

Analytiker

Erik Penser Bank (Certified Advisor)
Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: 08-463 83 00
e-post: YmRxc2hlaGRjYGN1aHJkcT9vZG1yZHEtcmQ=
penser.se