Investor Relations

Här hittar du aktuell information om C.A.G-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender och annat som kan vara av intresse för aktieägare och övriga intressenter.

Finansiell kalender

16

AUG

2022

Delårsrapport Q2 2022

27

OKT

2022

Delårsrapport Q3 2022

23

FEB

2023

Boksluts­kommuniké 2022

Aktiekurs

Uppdateras var 15:e minut.

Till aktiekursgrafen
Ambitionen är att stärka vår strategiska position till gagn för våra aktieägare och nå en miljard i omsättning 2025.
Åsa Landén Ericsson, VD och koncernchef, C.A.G Group

Finansiell översikt

Varför investera i C.A.G?

1. Förvärvsdrivet, finansiellt stabilt tillväxtbolag

Globala trender som digitalisering, cybersäkerhet, datadriven affärsutveckling, e-handel och molnteknologi driver på efterfrågan. Med djup expertis inom dessa områden är C.A.G väl positionerat för att dra nytta av trenderna. De senaste tre åren har vi växt i genomsnitt 11 procent, klart över branschsnittet. 2021 växte vi med hela 23 procent varav 8 procent organiskt.

Under de senaste fyra åren har vi förvärvat sex bolag som adderat strategiska värden. C.A.Gs struktur med självständiga dotterbolag är attraktiv för säljande bolag som uppskattar att vara en del av något större och samtidigt behålla stor operativ frihet. Vår ambition är att fortsätta förvärva och bygga strategiska positioner till gagn för våra aktieägare. Aktieägarna har också tagit del av ökande aktieutdelningar under många år och vår utdelningspolicy stipulerar att minst 50 procent av resultat efter skatt ska delas ut.

2. Återkommande intäkter, attraktiva kundsegment och stabil kundbas

Cirka 20 procent av vår omsättning är återkommande intäkter, huvudsakligen inom Drift & Förvaltning för portföljförvaltande kunder inom Bank & Finans. Det ger stabilitet och längre visibilitet i intäkterna. Våra konsultåtaganden är långsiktiga och kan löpa över flera år. Intäkterna fördelas över attraktiva och stabila kundsegment. Vi är stolta över att varje dag kunna bidra till samhällsnytta inom viktiga samhällsbärande funktioner.

3. Framtidsinriktade kompetensområden

C.A.G har en stark position inom försvarssegmentet där vi ser en god efterfrågan under överskådlig framtid. Vi är också en erkänd aktör inom cybersäkerhet med kunder inom både militär och civil sektor. Leveransen innefattar kvalificerade konsulttjänster från tekniknära IT-säkerhet till informationssäkerhet. Inom Drift & Förvaltning erbjuder vi en Security Operations Center-tjänst med proaktiv cybersäkerhetövervakning i tillägg till kundnära Drift & Förvaltningstjänster. Vi har även djup kompetens inom efterfrågestarka områden som systemutveckling, testautomation och e-handel.

4. Välskött bolag med högkvalitativ Corporate Governance

Vi följer Svensk kod för bolagsstyrning och redovisar enligt standarden IFRS, vilket borgar för hög kvalitet i våra investerarrelationer. Erik Penser Bank är C.A.Gs Certified Advisor och är garant för och rådgivare i frågor kring informationsgivning och regelefterlevnad.

Vår finansiella position är solid med god kassa, låg skuldsättning och stabil resultatutveckling. Vi har starka långsiktiga ägare och många av våra ledare och medarbetare är aktieägare. Vi tror på vår verksamhet och är engagerade med investeringar i C.A.G-aktien.

>
20
%
Återkommande
intäkter
>
50
%
Konjunkturstabila
kunder
>
50
%
Utdelningspolicy
>
4
%
Direktavkastning
(avläst 2021.03.30)

Kontakta oss!

Håkan Kihlert

CFO

C.A.G Group

+46 (0)8 785 22 00

Z2BqYG0tamhna2Rxcz9iYGYtcmQ=

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

C.A.G Group

+46 (0)70 208 64 90

YHJgLWtgbWNkbT9iYGYtcmQ=