Rapporter och presentationer

2024-04-24

Delårsrapport/Interim Report Q1 2024

Första kvartalet i sammandrag
2024-03-27

Hållbarhetsrapport 2023

CAG Groups lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023

Delårsrapporter

2024-04-24

Delårsrapport/Interim Report Q1 2024

Första kvartalet i sammandrag

2024-02-20

Boksluts­kommuniké 2023

Fjärde kvartalet i sammandrag

2023-10-27

Delårsrapport/Interim Report Q3 2023

Kvartalet i sammandrag

2023-08-15

Delårsrapport/Interim Report Q2 2023

Kvartalet i sammandrag

2023-04-25

Delårsrapport Q1 2023

Stark vinsttillväxt

2023-02-23

Boksluts­kommuniké 2022

Hög omsättning och stark vinsttillväxt

2022-10-27

Delårsrapport Q3 2022

Hög tillväxt och stark resultatökning

2022-08-16

Delårsrapport Q2 2022

Förvärv, hög organisk tillväxt och stabilt resultat

2022-04-28

Delårsrapport Q1 2022

Fortsatt stark tillväxt och ökat resultat

2022-02-24

Boksluts­kommuniké 2021

Stark tillväxt och ökat resultat

2021-10-27

Delårsrapport Q3 2021

Fortsatt tillväxt och nya finansiella mål

2021-08-12

Delårsrapport Q2 2021

Hög tillväxt, ökat resultat och förvärv

2021-04-27

Delårsrapport Q1 2021

Förvärv inom BI & Analytics, stark tillväxt och ökat resultat

2021-02-19

Boksluts­kommuniké 2020

Förvärv inom e-handel, omsättningstillväxt och stabilt resultat
2020-10-23

Rättelse C.A.G Delårsrapport kvartal 2 och kvartal 3 2020

I delårsrapporterna för kvartal 2 och kvartal 3 har siffor gällande helåret 2018 angivits för 2019. Detta har nu korrigerats, se www.cag.se/investorrelations för uppdaterade rapporter.

2020-10-23

Delårsrapport Q3 2020

Fortsatt tillväxt och ökad rörelsemarginal

2020-08-13

Delårsrapport Q2 2020

Omsättningstillväxt och ökad rörelsemarginal

2020-04-28

Delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet i sammandrag

2020-02-19

Boksluts­kommuniké 2019

Starkt kassaflöde och ytterligare förvärv

2019-11-08

Delårsrapport Q3 2019

Ökat resultat och stärkt kassaflöde

2019-08-14

Delårsrapport Q2 2019

Fortsatt förbättrat resultat och starkt kassaflöde 

2019-05-07

Delårsrapport Q1 2019

En stark inledning på 2019

2019-02-21

Boksluts­kommuniké 2018

Ett händelserikt år och ett starkt fjärde kvartal

2018-10-26

Delårsrapport Q3 2018

Ett bra kvartal med ökat resultat

2018-08-14

Delårsrapport Q2 2018

God tillväxt, resultatet påverkas av engångskostnader och satsningar

2018-04-02

Delårsrapport Q1 2018

Ett bra kvartal med hög tillväxt och stabilt resultat.

Årsredovisningar

2024-03-27

Årsredovisning 2023

Välkommen att läsa och ladda ner CAG:s årsredovisning för 2023

2023-04-04

Årsredovisning 2022

Välkommen att läsa och ladda ner CAG:s årsredovisning för 2022

2022-04-12

Årsredovisning 2021

Välkommen att läsa och ladda ner C.A.Gs årsredovisning för 2021

2021-04-12

Årsredovisning 2020

Välkommen att läsa och ladda ner C.A.Gs årsredovisning för 2020

2019-04-16

Årsredovisning 2019

Välkommen att läsa och ladda ner C.A.Gs årsredovisning för 2019

2018-04-18

Årsredovisning 2018

Välkommen att läsa och ladda ner C.A.Gs årsredovisning för 2018

Hållbarhetsrapporter

2024-03-27

Hållbarhetsrapport 2023

CAG Groups lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023

2023-04-04

Hållbarhetsrapport 2022

CAG Groups lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022

2022-04-12

Hållbarhetsrapport 2021

C.A.G Groups lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021

2021-04-12

Hållbarhetsrapport 2020

C.A.G Groups lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020
2020-04-17

Hållbarhetsrapport 2019

C.A.G Groups lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019
2018-04-24

Hållbarhetsrapport 2018

C.A.G Groups lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018

Kommunikéer från bolagsstämmor

2023-05-04

Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i CAG Group AB den 4 maj 2023 beslutade stämman, bland annat, om följande.

2022-05-04

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma med aktieägarna i CAG Group AB hölls den 4 maj 2022. Med anledning av osäkerheten kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19) genomfördes bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Årsstämman beslutade, bland annat, följande.

2021-05-06

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma med aktieägarna i CAG Group AB hölls den 6 maj 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

2020-05-12

Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 12 maj 2020 beslutade stämman, bland annat, om följande.

2019-05-16

Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 16 maj 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Prospekt Nasdaq First North Premier Growth Market

2018-11-12

Teckningsperiod - 13 – 29 november 2018

Finansiell kalender

14 augusti 2024
Delårsrapport Q2 2024
23 oktober 2024
Delårsrapport Q3 2024

Press

Här hittar du bilder och pressmeddelanden från CAG.
Press

Kontakta oss om du vill veta mer

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group

Håkan Kihlert

CFO

CAG Group