Kammarkollegiet

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster.

Avtalsperiod: 2019-05-08 – 2022-12-31

Förlängningsoption max tom: 2023-05-31

Exempel på produkt/tjänst

 • • 
  App-utveckling
 • • 
  API-tjänster
 • • 
  Utvecklingsplattform som tjänst (PaaS)
 • • 
  Privat och publik molntjänst
 • • 
  Konsulttjänster
 • • 
  Utveckling i Team (agilt)

Konsulttjänster:

Kan avropas som resurstjänst, teamtjänst eller uppdragstjänst.

 • • 
  Användbarhet
 • • 
  Installation
 • • 
  Migrering
 • • 
  Agil Coach
 • • 
  Projektledning
 • • 
  Systemadministration
 • • 
  Systemutveckling
 • • 
  Säkerhet (Informationssäkerhet och IT-säkerhet)
 • • 
  Test
 • • 
  Utbildning

Kontakta oss om du har några frågor kring ramavtalet

Nicolas Länninge

VD

CAG Contactor

+46 (0)70 483 43 41