Kammarkollegiet

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster.

Avtalsperiod: 2023-11-01 – 2027-10-31

Exempel på produkt/tjänst

 • App-utveckling
 • API-tjänster
 • Utvecklingsplattform som tjänst (PaaS)
 • Privat och publik molntjänst
 • Konsulttjänster
 • Utveckling i Team (agilt)

Konsulttjänster

Kan avropas som resurstjänst, teamtjänst eller uppdragstjänst.

 • Användbarhet
 • Installation
 • Migrering
 • Agil Coach
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Säkerhet (Informationssäkerhet och IT-säkerhet)
 • Test
 • Utbildning

Kontakta oss om du vill veta mer

Nicolas Länninge

VD

CAG Contactor

+46 (0)70 483 43 41