CAG bidrar till den långsiktiga förändring och utveckling inom hälso- och sjukvård som pågår i samhället.

CAG arbetar verksamhetsnära och med kundens behov ständigt i fokus. Vi har stor erfarenhet av arbete med interoperabilitet, information och struktur av data. Vi förstår digitalisering, IT och verksamhets­utveckling, och hjälper både offentliga och privata aktörer att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter på bästa sätt.

Konsulter från CAG som deltar i en leverans utgör en personalstyrka i ordets rätta bemärkelse och har stor förståelse för hälso- och sjukvårdens verkliga utmaningar. Bland våra konsulter finns specialister som till exempel informatiker, terminologer, verksamhetsutvecklare, kravanalytiker, projektledare och utvecklare. Många av våra medarbetare är dessutom utbildade inom vårdsektorn eller läkemedelsbranschen.

Kontakta oss om du vill veta mer

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58

Se fler