CAG. bidrar till den långsiktiga förändring och utveckling inom hälso- och sjukvård som pågår i samhället. Vi förstår digitalisering, IT och verksamhetsutveckling, och hjälper både offentliga och privata aktörer att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter på bästa sätt.

CAG arbetar verksamhetsnära och med kundens behov ständigt i fokus. Vi har stor erfarenhet av arbete med interoperabilitet, information och struktur av data.

Konsulter från CAG som deltar i en leverans utgör en personalstyrka i ordets rätta bemärkelse och har stor förståelse för hälso- och sjukvårdens verkliga utmaningar.

Bland våra konsulter finns specialister som till exempel informatiker, terminologer, verksamhetsutvecklare, kravanalytiker, projektledare och utvecklare. Många av våra medarbetare är dessutom utbildade inom vårdsektorn eller läkemedelsbranschen.

Kontakta oss om du vill veta mer

Karin Pihlgren

Affärsansvarig Hälsa & Vård

CAG Consoden

+46 (0)73 062 41 90

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

460761194858

Se fler