Behovet av systemsyn och en mer genomtänkt livscykelhantering ökar i takt med att våra tekniska system och arkitekturer blir alltmer komplexa. Frågor kring livscykelhantering, spårbarhet i dokumentation samt kravhantering blir allt viktigare för många organisationer som hanterar komplexa projekt, system, tjänster eller produkter.

CAG Syntell hjälper dig att få ett hållbart helhetsperspektiv på komplexa tekniska system och verksamheter, från utveckling och anbud eller upphandling till leverans och livscykelhantering.

Vi är med och utvecklar standarder och “best practice” för både industri och offentlig verksamhet. Dessutom har vi lång erfarenhet av att stötta anskaffning och produktutveckling i internationell miljö; genom samarbete med multinationella företag, myndigheter i de nordiska länderna samt med ett etablerat samarbete med universitet och högskolor i Europa och USA.

Vårt erbjudande

Oavsett om du arbetar inom medicinteknik, energi, flygindustri & försvar eller transport, möter du sannolikt utmaningar med komplexa system i komplexa miljöer. Syntell erbjuder beprövade koncept för optimering av din förmåga att hantera just dessa system över deras livstid. Vi garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av våra expertkonsulter.

Vi är verksamma i framför allt Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi har centralt placerade lokaler i Stockholm och Oslo och är ett 80-tal medarbetare med bred akademisk och praktisk bakgrund från såväl offentlig förvaltning som industri. Vi har sedan lång tid tillbaka ett stort samarbete med ett 50-tal partnerföretag, vilket ger oss tillgång till unik kompetens såväl som till omfattande leveranskapacitet.

Våra tjänsteområden

Systems Engineering

Vi har en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), som är baserade på de faktiska behoven.

Kravhantering

Vi hjälper er att bygga upp en komplett kravhanteringsförmåga och att kvalitetssäkra era krav.

Konfigurationsledning

Vi erbjuder ledning, metodik, utbildning och stöd för att uppnå rätt produktdata, kontrollerade ändringar och användbara beslutsunderlag.

Integrerat logistikstöd (ILS)

Vi stödjer ditt utvecklingsarbete i syfte att dimensionera och optimera systemet och underhållsystemet utifrån driftprofil och krav på tillgänglighet, uthållighet och livscykelkostnad.

Verksamhets­utveckling

Vi hjälper våra kunder att öka sin förmåga att framgångsrikt utveckla styrning, processer, tjänster och metoder som resulterar i en verksamhet anpassad till syfte och behov, förbättringar av kvalitet och ökad effektivitet

Utbildningar

Utöver expertstöd erbjuder vi utbildning inom alla våra tjänsteområden.

Vill du jobba hos oss?

Kontakta oss

Arto Alnehäll

Affärsområdeschef internationella affärer

CAG Syntell

+46 (0)76 394 90 32

Martin Normark

Affärsområdeschef Industry

CAG Syntell

+46 (0)70 203 08 71

Mattias Larsson

Affärsområdeschef Defence

CAG Syntell

+46 (0)70 625 91 11

Sara Hederos

Affärsområdeschef Public

CAG Syntell

+46 (0)73 073 58 32

Anders Ollevik

Partneransvarig & utbildningsadministratör

CAG Syntell

+46 (0)72 233 47 77

Norgekontoret

Arbins gate 2, Oslo, Norway

CAG Syntell

+47 (0)9 772 28 58

Tobias Ljungkvist

Affärsområdeschef Öresundsregionen

+46 (0)70 876 61 40

Aktuellt om CAG Syntell

Se fler

Bolag: CAG Syntell

Grundat: 1994, del av CAG sedan 2022

Branscher: Försvar, offentlig sektor, industri och medtech.

Specialistområden: Systems Engineering, kravhantering, konfigurationsledning, integrerat logistikstöd, verksamhets­utveckling och utbildning.

Lasting impact: Vi bidrar till ett samhälle där tillgångar används på bästa möjliga sätt för att skapa en hållbar och säker framtid.

Adress: Sverigekontoret: Sandhamnsgatan 63C, 115 28 Stockholm & Norgekontoret: Arbins gate 2, Oslo.