CAG Novus är specialister med mer än 10 års erfarenhet inom försvarsområdet. Vi levererar avancerade integrationslösningar med komplex infrastruktur och har ett djupt kunnande inom Systems Engineering, integrerade logistiklösningar (ILS), ledningssystem, registrering och registervård (GoF/Norma, PRIO).

”Våra ledord utvecklande, dynamiska och transparenta genomsyrar leveransen till kunderna.”
Magnus Söderström VD CAG Novus

Våra verksamhetsområden

Vi på CAG Novus har djup kompetens inom beslutsstöd, integration, logistik, lednings- och sambandssystem inom försvar, offentlig förvaltning och industri.

Tjänster

Teknikutvecklingen och omvärldsläget gör att våra kunders komplexitet, och därmed behov av fungerade IT-system, ständigt ökar. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Vår strävan är att alltid ligga i framkant i utvecklingen, så att vårt stöd till våra kunder får en så optimal effekt som möjligt.

Försvar

Vårt erbjudande inom försvar bygger på mer än 10 års erfarenhet, kompetens och verksamhetskunnande om vilka utmaningar och behov försvarsmyndigheterna har. Vi är specialiserade inom moderna militära lednings- och sambandssystem, ILS, VoV, Systems Engineering och masterdatahantering. Våra specialister ser helheten av materielsystem och vet vad varje fas i livscykeln innebär.

Integration

Inom integration kan vi leverera allt från expertstöd till hela integrationslösningar. Vi har logistisk verksamhetskompetens från både svenska och internationella storföretag och stödjer dem med supply chain management, enterprise architecture, integrationsarkitektur och verksamhets­utveckling. Vi har även specialister inom komplex infrastruktur med höga krav på säkerhet och tillgänglighet.

Bolag: CAG Novus

Grundat: 2008, del av CAG sedan 2009

Branscher: Försvar, offentlig sektor, industri

Specialistområden: Försvarsområdet, offentlig sektor

Lasting impact: Att ständigt utveckla våra kunders verksamhet, vår egen kompetens och leveranser.

Adress: Augustendalsvägen 76, 131 52 Nacka Strand
Mästergatan 7, 745 37 Enköping
Offerdalsvägen 9, 835 32 Krokom

Kontakta oss på CAG Novus

Magnus Söderström

VD

CAG Novus

+46 (0)70 668 38 33

Fredrik Hessel

vVD

CAG Novus

+46 (0)70 865 37 74

Peter Lidström

Konsult- och kontorschef Enköping

CAG Novus

+46 (0)70 607 40 98

Aktuellt om CAG Novus

Se fler