CAG arbetar enligt devisen Leading technology, Lasting impact. Inom AI är vårt mål att hjälpa verksamheter med etiska och säkra lösningar som ger verkligt affärsvärde.

AI är en naturlig del av utvecklingen inom CAG:s specialistområden. Oavsett om du vill optimera din verksamhet, förbättra kundupplevelser eller säkra ditt digitala ekosystem mot nya hot har CAG den kunskap och erfarenhet du behöver. Läs mer om våra specialistområden nedan. De utvecklas fort, så hör gärna av dig så kan vi skräddarsy ett uppdrag efter dina aktuella behov.

AI inom CAG:s specialistområden

Rådgivning och workshops inom Copilot för Microsoft 365: Användarstrategier, licensfrågor, säkerhet och policys

CAG tillhandahåller kvalificerade Drift- & Förvaltningstjänster (cloud och on-premise), proaktiv säkerhetsövervakning via SOC-tjänsten och tjänster inom finansiella expertsystem. Vi stöttar också kunder med rådgivning kring Copilot för MS365.

Kontakta oss för mer information

Johan Sunmo

VD

CAG Datastöd

+46 (0)70 595 35 26

Workshop med översikt över de vanligaste stora språkmodellerna (Large Language Models) med fokus på användarnytta och Prompt Engineering

Här förklararar vi hur stora språkmodeller (LLM:er) fungerar på ett övergripande sätt samt vägleder kring hur vi effektivt kan använda dem för att underlätta det dagliga arbetet.

Kontakta oss för mer information

Tobias Forsberg

Konsultchef

CAG Arete

+46 (0)76 197 77 80

AI inom Cyber Security

Inom Cyber Security erbjuder CAG stöd inom allt från Informationssäkerhet till teknisk säkerhet som Penetrationstester och kodgranskningar. För kunder inom Finanssektorn har vi en AI-modell för gapanalys inom DORA och rådger hur verksamheten kan anpassas för full regelefterlevnad. Vi föreläser om AI och Cyber Security och anpassar innehållet efter dina behov.

Kontakta oss för mer information

Fredrik Börjesson

Konsultchef Stockholm

CAG Security

+46 (0)76 181 12 04

AI-driven effektivitet inom Bank, Finans & Försäkring

I en tid där digital innovation är avgörande, ser vi AI:s enorma möjligheter och är dedikerade till att utforska dess potential för att utveckla säkrare, effektivare och mer nyskapande lösningar inom Bank, Finans & Försäkring. Vi på CAG följer utvecklingen inom AI och använder denna kunskap för att effektivisera projektledning, systemutveckling, kravhantering, och processutveckling. Vi identifierar möjligheter att införliva AI i områden som tex Compliance och Anti Financial Crime, där noggrannhet och effektivitet är av yttersta vikt.

Kontakta oss för mer information

Markus Åkesson

VD

CAG MER Consulting

+46 (0)70 897 89 94

AI inom Systems Lifecycle Management och Systems Engineering

Inom Systems Lifecycle Management och Systems Engineering är vi världsledande inom metod- och processutveckling och verksamhetsstöd för Försvar (myndigheter och industri), Infrastruktur och Medtech/e-Hälsa. Vi integrerar AI-stöd i vårt arbete baserat på kundens krav.

Kontakta oss för mer information

Marie Louise Rösiö

VD

CAG Consoden

+46 (0)70 982 49 26

Tom Strandberg

Systems Engineering

CAG Syntell

+46 (0)70 569 99 09

AI inom Systemutveckling

Inom Systemutveckling jobbar vi enligt kundens krav på arkitektur och säkerhet för att uppnå en effektiv och lättunderhållen lösning. Vi erbjuder rådgivning inom AI-understödd systemutveckling baserad på bl a GitHub Copilot, Tricentis med flera utvecklings- och testmiljöer.

Kontakta oss för mer information

Nicolas Länninge

VD

CAG Contactor

+46 (0)70 483 43 41

Fredrik Edling

Konsultchef

CAG Senseus

+46 (0)72 236 68 29

AI inom e-handel och PIM (Product Information Management)

Inom e-handel och PIM (Product Information Management) har CAG djup kunskap om AI-stödet i våra primära plattformar Pimcore och Adobe Commerce / Magento. AI har stor potential att minska och rikta PIM-arbetet för öka konverteringsgraden i din e-handelslösning genom personalisering och analysstöd. Vi integrerar också AI i våra utvecklingsprocesser, vilket ger en kostnadseffektiv lösning för dig som kund.

Kontakta oss för mer information

Sverre Øier

Country Manager Norway

CAG Ateles

+47 (0)4 161 14 15

CAG har en AI-policy för att säkerställa säkerhet, konfidentialitet samt etisk och icke-diskriminerande användning.

Kontakta oss om du vill veta mer

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group

Johan Sunmo

VD

CAG Datastöd

+46 (0)70 595 35 26

Sverre Øier

Country Manager Norway

CAG Ateles

+47 (0)4 161 14 15