Vi är specialister inom alla typer av IT- och verksamhetsprojekt. Oavsett om vi ansvarar för hela eller delar av projektet hjälper vi ditt företag med hela livscykeln, allt från metodstöd inom Systems Lifecycle Management och Systems Engineering till implementation och Drift & Förvaltning.

Läs mer om vårt erbjudande

IT-säkerhet och Informationssäkerhet

IT- och Informationssäkerhet är en allt viktigare del för varje verksamhet att aktivt arbeta med och integrera i sina verksamhetsprocesser. Med CAG:s expertis på området hjälper vi våra kunder att på ett effektivt sätt se över sina säkerhetsbehov och möta de ökande regulatoriska kraven. Våra tjänster riktar sig till såväl myndigheter och organisationer som privata aktörer.

Cybersäkerhet är idag ett område under stor förändring och många bolag och organisationer, såväl etablerade som nystartade, saknar idag tid och resurser att följa med i den snabba utvecklingen.

Det beror bland annat på nya regulatoriska lagkrav, en ökad och mer avancerad hotbild mot företag och myndigheter, men också att att den allmänna medvetenheten ökar. Därmed ställs högre krav på nya digitala tjänster och behovet av expertkompetens inom området ökar.

En komplett leverantör

CAG erbjuder experter inom områdena IT- och Informationssäkerhet samt IT-forensik. Vi är en komplett leverantör som arbetar långsiktigt och erbjuder våra kunder avancerade helhetslösningar med fokus på kvalitet och kundnytta.

Vi bistår våra kunder genom hela livscykeln, från kravställning och efterlevnad av olika standarder, till tekniska införanden av säkerhetskontroller och/eller tester av system.

CAG erbjuder expertis inom:

  • Säkerhetsarkitektur
  • Kravanalys och granskningar,
  • Rådgivning och stöd inom GRC (Governance, Risk management och Compliance), Ledning och styrning

Kontakta oss för mer information

Jonas Axelson

Konsultchef Karlstad

CAG Security

+46 (0)70 609 25 54

Fredrik Börjesson

Konsultchef Stockholm

CAG Security

+46 (0)76 181 12 04

Agilt ledarskap, Projektledning

Digitalisering öppnar stora utvecklingsmöjligheter för en verksamhet. För att skapa de bästa och värdeskapande lösningarna för framtiden behövs ett tryggt och stabilt ledarskap. CAG erbjuder ett brett spektrum av kompetenta ledare som har förmågan att driva projekten, både kostnadseffektivt och enligt tidplan.

Scrum Master

En Scrum Master från CAG ser till att ­teamet arbetar efter en effektiv modell och följer agila principer och värderingar, alltid med tydliga överlämningar och bibehållet fokus på levererad affärsnytta. Vi coachar, inspirerar och skapar värde genom närvaro och strukturerad I&A (Inspect & Adapt).

Våra branschoberoende Scrum Masters har djup kunskap och erfarenhet inom ramverk som SAFe, Scrum och Kanban.

Agil coach

En agil coach från CAG kan anpassa sitt arbete från ett eller flera team, till en hel organisation och dess ledare. Genom vår kunskap om ramverk, processer, coaching och facilitering, skapar vi på ett inspirerande sätt en agil helhet, som ger ett tydligt och effektivt värdeflöde genom hela utvecklingskedjan.

CAG:s agila coacher kan införa, eller stötta tillämpningen av ramverk, som till exempel Scrum (Scrum of Scrums), SAFe eller LeSS, i både mindre och större transformationer.

Produktägare

CAG:s branschoberoende produktägare har fullt fokus på hur produkten kan skapa största kundnytta och affärsvärde. Produktägaren är kundens kontakt, men också teamets kravställare, och skapar förutsättningar för teamet att arbeta strukturerat med rätt saker och i rätt ordning.

Agil projektledare

CAG:s agila projektledare har förmågan att anpassa sitt ledarskap till kundens organisation på ett konstruktivt sätt. De kan tillämpa klassiska projektprocesser och verktyg i kombination med agila värderingar och tankesätt, och rör sig obehindrat mellan traditionellt projektledarskap och det moderna dynamiska agila ledarskapet.

Kontakta oss för mer information

Helena Grimfors

Konsultchef

CAG Arete

+46 (0)73 415 93 50

Mario Di Paolo

Sales Executive

CAG MER Consulting

+46 (0)70 097 41 12

Hållbar digital verksamhets­utveckling

Vi lever i en alltmer digital värld, där tekniken ställer nya krav, men också kan öppna nya möjligheter för en verksamhet. Men för att kunna dra nytta av de tekniska fördelarna är det viktigt att samtidigt arbeta med människorna som berörs av och arbetar med tekniken. När verksamheten interagerar med teknik på ett bra sätt, kan den fortsätta att utvecklas och vara konkurrenskraftig. Detta är vad vi på CAG kallar hållbar digital verksamhets­utveckling.

På CAG lägger vi lika stor vikt på nya digitala verktyg, som på processer och mänskliga relationer. Tekniska innovationer ska vara möjliggörare som minskar manuellt arbete, ger effektivare arbetssätt och processer, och kanske även utvecklar kunderbjudandet.

En förändring och digitalisering måste vara väl förankrad i en organisation, så att alla berörda parter känner sig delaktiga och bidrar i arbetet. CAG stöttar ledningen i denna process genom att etablera effektiva kommunikationsvägar.

Vi genomför workshops för att skapa delaktighet hos alla berörda. Utifrån behov kan vi agera projektledare, agila coacher eller process- och organisationsutvecklare.

Ett effektivt ledarskap leder till engagerade medarbetare som känner sig motiverade att aktivt delta i förändringsarbetet. Det resulterar i både högre kvalitet och tids- och kostnadsbesparingar.

Kontakta oss för mer information

Mario Di Paolo

Sales Executive

CAG MER Consulting

+46 (0)70 097 41 12

Business Optimization

Att kunna konvertera besökare till kunder, är avgörande på en hårt konkurrensutsatt marknad. Varje steg till utcheckning eller långsam respons på webbsidan kan leda till onödiga kundtapp. CAG:s Business Optimization bidrar till varumärkets totalupplevelse och ser till att e-handeln har bästa möjliga förutsättningar att klara konkurrensen och möta kundernas behov.

Genom CAG:s Business Optimization optimerar vi kundens e-handel inom en rad olika områden, från att driva trafik och synas på rätt plats, till att på bästa och mest genomtänkta sätt ta hand om besökarna i e-butiken.

SEO, Search Engine Optimization

Målet med SEO är att synas där målgruppens intresse är som störst. Den egna webbplatsen ska ge höga positioner i sökmotorns organiska sökresultat för ord och fraser relevanta för verksamheten.

SEM, Search Engine Marketing

Att utnyttja de digitala kanalerna till fullo är ett krav om en verksamhet ska vara konkurrenskraftig på marknaden. SEM, är en viktig del av företagets digitala närvaro och en starkt bidragande faktor i den totala varumärkesupplevelsen.

CRO, Conversion Rate Optimization

Med hjälp av konverteringsoptimering, CRO, och A/B-test kan vi ”täppa igen hål” på webbplatsen som läcker pengar. Med data från riktiga kunder kan vi förbättra webbplatsen och öka försäljningen.

User experience, UX och Grafisk design

CAG erbjuder UX och grafisk design på ett nytt och oväntat sätt, som profilerar och ökar attraktiviteten för e-handeln på marknaden. Vi arbetar kreativt för att tydliggöra varumärket, skapar förståelse för målgruppen och anpassar design som möter kundernas behov.

Kontakta oss för mer information

Sverre Øier

Country Manager Norway

CAG Ateles

+47 (0)4 161 14 15

Hälsoinformatik

Informatik handlar generellt om hur information hanteras och överförs mellan olika system och tjänster, säkert och ändamålsenligt. Inom vården är detta särskilt viktigt. Hälsoinformatiken handlar specifikt om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården, så att den gör så stor nytta som möjligt.

CAG:s konsulter inom hälsoinformatik är specialister på hälso- och sjukvårdens informationssystem. De kan modellera begrepp och information och har kunskap inom kodverk och olika standarder som openEHR och FHIR.

Många av konsulterna är utbildade inom vårdsektorn och har själva arbetat inom hälso- och sjukvården. Därför har de stor förståelse för verksamhetsområdets förutsättningar och krav.

Kontakta oss för mer information

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58

Kontakta oss om du vill veta mer

Se fler