STÖRRE HÅLLBARHET GENOM DIGITALISERAD DATA

Energiföretaget St1:s mål är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan.

St1

KORTARE TESTTIDER OCH MODERNA LÖSNINGAR

Inmotion Technologies är en global tillverkare och leverantör av elektriska motorer, motorstyrenheter och hjälputrustning för fordonsindustrin.

Inmotion

BÄTTRE LIVSKVALITET MED DIGITALISERAD SJUKVÅRD

HIPs digitala plattform ”Vårdplan” tillhandahåller personligt anpassade vårdplaner med större möjligheter för patienten att ta en aktiv roll i sin vårdprocess.

HIP

EN PARTNER FÖR TOTALÅTAGANDE

Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga destinationer för fritids- och affärsresenärer.

Pandox fastigheter

EN LÖSNING SOM GÖR SKILLNAD

Livsmedelsverket har genomfört en stor undersökning av ungdomars matvanor i syfte att studera matens betydelse för hälsa och sjukdomar.

Livsmedelsverket

STARKARE MYNDIGHET GENOM SAMARBETE

I rollen som statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden verkar Finansinspektionen för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd.

Finansinspektionen

FINJUSTERAD FÖRSÄLJNING

Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder och produktionsenheter i såväl Europa, Sydamerika och Asien.

Scania

EFFEKTIVARE SJUKSKRIVNINGSPROCESS MED ELEKTRONISKA INTYG

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner.

Inera

FONDKOMPETENS

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som förvaltar ungefär 60 miljarder kronor. Det gör dem till en av landets största fondförvaltare efter storbankerna.

Carnegie Fonder

ETT ARBETE SOM VERKLIGEN GÖR SKILLNAD

Stockholms läns landstings (SLL) främsta ansvarsområde är den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och med runt två miljoner invånare som potentiella vårdtagare är det av vikt att IT-systemen fungerar som de ska.

SLL

NYA RUTINER FÖR ETT STARKARE KOLLEKTIV

Landsorganisationen i Sverige (LO) har omkring 1,5 miljoner medlemmar i 14 fackförbund. Förra året gick de ut i upphandling om ett nytt intranät och C.A.G var en av aktörerna som lämnade bud.

LO

OPERATION TOTAL TILLGÄNGLIGHET

Hälso- och sjukvården i Västmanlands Läns Landsting har över 6400 anställda med spridda arbetsuppgifter, allt från läkare och sjuksköterskor till administrativ personal.

Region Västmanland

DAHLS DIGITALA STRÖM AV KUNDER

Dahl är Sveriges ledande leverantör till handelsföretag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet.

Dahl

ETT RECEPT PÅ SAKER MEDICINERING

När eHälsomyndigheten förra året gick ut i offentlig upphandling var vi på C.A.G en av många aktörer som lämnade anbud.

eHälsomyndigheten

FÖRSVARSMAKTENS FÖRLÄNGDA ARM

Försvarsmakten genomför just nu ett av Europas största SAP-införanden. Allt med målet att öka effekten och kvaliteten inom olika områden.

Försvarsmakten

STABILT HOS IPM

IPM, Informed Portfolio Management, är en kapitalförvaltare med huvudkontor i Stockholm.

IPM

INGEN KO PÅ ISEN MED NY TEKNIK

DeLaval utvecklar, tillverkar och distri­buerar utrustning och kompletta mjölkningssystem för mjölkproduktion och djurvård.

DeLaval

HUNDRA PROCENT PAPPERSBEFRIAD LOGISTIK

Greencarrier ­specialiserar sig på kundanpassade globala transport­lösningar.

Greencarrier

X
X