CAG Datastöd verkar främst inom bank-, finans- samt juristsektorn, och har mångårig erfarenhet av portföljförvaltande organisationer.

Vi är specialister inom IT-operations, användarsupport, applikationsdrift av finansiella system och digitaliseringstjänster. I de flesta av våra uppdrag tar vi ett helhetsåtagande och fungerar som kundens outsourcade IT-avdelning.

Våra tjänsteområden

IT-operations

Vi är specialister inom server- och nätverksdrift samt användarsupport. Oavsett företagets storlek tar vi ansvar för drift av kundens verksamhetskritiska applikationer. Det kan gälla allt från specifika verksamhetsnära IT-leveranser till helhetsansvar för drift och support av servrar och klientarbetsplatser.

Vi har ett heltäckande utbud när det gäller tjänster inom lagring och serverdrift. I våra fyra geografiskt åtskilda, miljövänliga serverhallar hanterar vi övervakad drift, har robusta redundanslösningar och backup. Alla tjänster erbjuds med support dygnet runt.

Finans- och Portföljförvaltningssystem

Inom affärsområdet Finanssystem erbjuder vi kompetent applikationsdrift oavsett om det gäller portfölj-, risk-, trading- eller treasurysystem. Vi är den ledande tjänsteleverantören för SimCorp Dimensionlösningar och har mycket lång erfarenhet av att arbeta med detta och andra portföljförvaltningssystem samt dokumenthanteringssystem. Vi är även specialister på migrering av finansiella system.

Digital verksamhets­utveckling

Inom digital verksamhets­utveckling hjälper vi våra kunder med att digitalisera sina verksamhetsprocesser för att skapa konkurrensfördelar och nå uppsatta mål.

Security Operations Center (SOC) och Managed Security Service Provider (MSSP)

Inom det allt viktigare IT-säkerhetsområdet erbjuder vi SOC och MSSP-tjänster för dedikerad säkerhetsövervakning (24/7), incidenthantering och proaktivt säkerhetsarbete i och för kundens IT-miljö. Förutom den moderna SOC-tjänsten som opererar på 365/24/7-basis erbjuder vi flexibla MSSP-upplägg med tilläggstjänster såsom säkerhetshöjande Security Awareness-utbildningar och Extended Data Protection (snap-shot backup).

Private Cloud

Private Cloud är erbjudandet som ger privat molnfunktionalitet utan att er data lämnar Sverige. Vår dynamiska plattform, baserad på RedHats Open Shift, är placerad i CAG:s datacenter i Stockholm. Utöver drift av plattformen erbjuder vi CloudOps- & DevOps-tjänster 24/7/365.

Vill du veta mer om våra tjänster?

“Målet för CAG Datastöd är att utveckla anpassade lösningar för kunden som skapar större konkurrensfördelar. För oss innebär passion för utveckling att växa tillsammans med kunden”
Johan Sunmo, VD CAG Datastöd
Johan Sunmo, VD CAG Datastöd

Kontakta oss

Johan Sunmo

VD

CAG Datastöd

+46 (0)70 595 35 26

Magnus Fredholm

vVD

CAG Datastöd

+46 (0)8 785 23 71

David Broberg

CSO/CMO

CAG Datastöd

+46 (0)73 416 52 66

Aktuellt om CAG Datastöd

Se fler

Bolag: CAG Datastöd

Grundat: 1994, del av CAG sedan 2005

Branscher: Bank-, finans- samt juristsektorn.

Specialistområden: Server- och nätverksdrift, applikationsdrift, digital verksamhets­utveckling, SOC och MSSP

Lasting impact: Passion för utveckling för oss är att växa tillsammans med kunden. Vi utvecklar lösningar som skapar större konkurrensfördelar för kunden.

Adress: Kungsgatan 37. Box 7465, 103 92 Stockholm