CAG Consoden är experter på verksamhetsnära utveckling och digitala lösningar inom försvar och samhällssäkerhet, samt hälsa och vård.

På CAG Consoden är vår affärsidé är att sätta bra idéer i system. Våra kunder är företag, myndigheter och organisationer som behöver en kompetent och tillförlitlig IT-partner för att lyckas gå från idé till verklighet. Vi är inriktade på avancerad verksamhets- och systemutveckling i företag och organisationer där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda. Dessa kvalificerade konsulttjänster erbjuder vi i form av teamleveranser och specialistkompetens. Tjänsterna är fokuserade på rådgivning och utveckling av system och verksamhet.

Våra tjänsteområden

Teamleveranser

Vid exempelvis utveckling av ett system, kan ett helt team av CAG Consodens medarbetare sättas ihop för en specifik kund. Teamet säkerställer att rätt innehåll, rätt kvalitet levereras vid rätt tidpunkt till kunden.

Specialistkompetens

Våra konsulter kan även arbeta direkt i våra kunders organisation om så önskas. Det kan vara vid uppdrag då tillförlitlighet är ytterst viktigt, exempelvis för att beskriva och strukturera den information som hanteras och överförs, i och mellan, olika IT-system.

Systems Engineering

Inom Systems Engineering har vi kompetens för systemarbetet för utveckling och upphandling av system. Vi kan vara med i hela kedjan, från kartläggning av behov, genom krav- och designprocessen, fram till validering av slutprodukten. Ofta agerar CAG Consoden upphandlingsstöd och då utarbetar vi underlag för upphandling, samt verifierar och validerar levererad produkt i upphandlingen.

Healthcare

CAG Consoden tillhandahåller konsulter med kompetens inom informatik och terminologi, samt kravanalys. Vi har även kompetens inom verksamhets­utveckling, projektledning och förändringsledning. Flera av våra medarbetare är utbildade sjuksköterskor och har bakgrund inom hälsosektorn. Kompetens inom närliggande områden såsom lösningsarkitektur och BI, tillhandahålls genom våra partners.

Software Solutions

CAG Consoden är systemutvecklare och förvaltare av olika programvaror och system. Vi kan utveckla helt nya system och produkter eller hjälpa till att utveckla och förvalta redan befintliga lösningar. Vi har kompetens för att vara med i hela kedjan, från kravanalys till test och förvaltning. Vanligtvis jobbar vi inom .NET-, C/C++- och C#.

Utbildning

Vi erbjuder även utbildning till såväl privat som offentlig marknad inom de områden vi verkar. Utbildning upphandlas som uppdrag eller via ramavtal.

Vill du jobba hos oss?

“Passion för utveckling är att tillsammans med våra kunder utveckla lösningar som bidrar till en säkrare värld och en bättre morgondag”
Mats Östlund, Senior konsult CAG Consoden
Mats Östlund, Senior konsult CAG Consoden

Kontakta oss

Marie Louise Rösiö

VD

CAG Consoden

+46 (0)70 982 49 26

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58

Per Liljeström

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)70 301 99 59

Aktuellt om CAG Consoden

Se fler

Bolag: CAG Consoden

Grundat: 1997, del av CAG sedan 2020

Branscher: Försvar och Hälsa & Vård

Specialistområden: Systems engineering, informatik och systemutveckling

Lasting impact: CAG ger mig det lilla företagets delaktighet, och det stora företagets utvecklingsmöjligheter.

Adress: Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala och Banérgatan 55, 115 53 Stockholm