CAG Security

CAG Security är ett bolag helt dedikerat till IT- och informationssäkerhet. Vi levererar säkerhetstjänster i alla systemets livscykelfaser och på alla verksamhetsnivåer.

Informations- och IT-säkerhet, eller cybersäkerhet som det också så populärt kallas, är idag något som varje organisation aktivt bör integrera i sin verksamhet. Omvärlden förändras snabbt och nya krav på säkerhet ökar ständigt. Nya efterlevnadsdirektiv utfärdas regelbundet och hoten mot myndigheter och företag blir allt mer komplexa.

Med fokus på kvalitet och kundnytta levererar vi avancerade helhetslösningar inom IT- och informationssäkerhet till såväl myndigheter som privata aktörer.

”Vårt fokus är att hela tiden ligga steget före och utveckla trygga lösningar för våra kunder, som är väl integrerade i deras verksamheter.”
Mattias Hjorth, VD CAG Security

Vårt erbjudande

CAG Security erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom IT- och informationssäkerhet. Vi är specialister inom verksamhets- och kravanalys, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS, ISO/IEC 27000), GRC (Governance, Risk management och Compliance), säkerhetsarkitektur och implementering samt regelefterlevnad och revision. Vi utför också säkerhetsgranskningar, penetrationstester och IT-forensiska utredningar. Vi erbjuder även utbildning inom exempelvis security awareness.

Våra tjänster

  • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS, ISO/IEC 27000)
  • GRC (Governance, Risk management och Compliance)
  • GDPR – GAP-analys, risk- och konsekvensanalys, revision, DPO (Data Protection Officer).
  • Verksamhets- och kravanalys
  • Säker systemdesign
  • Informationssäkerhetsarkitektur
  • Penetrationstester och säkerhetsgranskning
  • Security Awareness
  • Forensik

Bolag: CAG Security

Grundat: 2011, del av CAG sedan 2017

Branscher: Försvar, Myndigheter, Handel & Tjänster, Bank & Finans, Industri, Hälsa & Vård

Specialistområden: IT- och informationssäkerhet

Lasting impact: Att hela tiden ligga steget före och utveckla säkra och trygga lösningar för våra kunder.

Adress: Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Kontakta oss på CAG Security

Mattias Hjorth

VD

CAG Security

+46 (0)73 140 00 02

Fredrik Börjesson

Konsultchef Stockholm

CAG Security

+46 (0)76 181 12 04

Jonas Axelson

Konsultchef Karlstad

CAG Security

+46 (0)70 609 25 54

Aktuellt om CAG Security

Se fler