CAG Security är ett bolag helt dedikerat till IT- och informationssäkerhet. Vi levererar säkerhetstjänster i alla systemets livscykelfaser och på alla verksamhetsnivåer.

Informations- och IT-säkerhet, eller cybersäkerhet som det också så populärt kallas, är idag något som varje organisation aktivt bör integrera i sin verksamhet. Omvärlden förändras snabbt och nya krav på säkerhet ökar ständigt. Nya efterlevnadsdirektiv utfärdas regelbundet och hoten mot myndigheter och företag blir allt mer komplexa. Med fokus på kvalitet och kundnytta levererar vi avancerade helhetslösningar inom IT- och informationssäkerhet till såväl myndigheter som privata aktörer.

CAG Security erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom IT- och informationssäkerhet. Vi är specialister inom verksamhets- och kravanalys, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS, ISO/IEC 27000), GRC (Governance, Risk management och Compliance), säkerhetsarkitektur och implementering samt regelefterlevnad och revision. Vi utför också säkerhetsgranskningar, penetrationstester och IT-forensiska utredningar. Vi erbjuder även utbildning inom exempelvis security awareness.

Våra tjänsteområden

Verksamhets- och kravanalys

 • Djupgående analys av organisationens verksamhet och identifiering av era säkerhetsbehov
 • Skräddarsydda lösningar för att adressera specifika krav och utmaningar

Ledningssystem (LIS, ISO/IEC 27000)

 • Snabb och effektiv implementering och finjustering av ledningssystem för att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet
 • Optimering av systemen för att möta fler internationella standarder

GRC (Governance, Risk och Compliance)

 • Effektiv styrning för att säkerställa efterlevnad av regelverk och standarder
 • Riskhantering som balanserar organisatorisk tillväxt med att minimera potentiella hot

GDPR

 • Omfattande GAP-analys mot standarden för att identifiera överensstämmelsebrister
 • Riskbedömningar och implementering av strategier för att följa GDPR-kraven

Säker systemdesign

 • Utveckling och implementering av robusta och säkra systemarkitekturer
 • Lösningar som minimerar sårbarheter och möjliggör smidig drift
 • Kostnadseffektiv utveckling genom ”Shift Left Security” för att säkerställa övergripande integritet, tillgänglighet och konfidentialitet till rätt kostnad

Penetrationstest och säkerhetsgranskningar

 • Systematiska tester för att identifiera och eliminera potentiella säkerhetshål
 • Djupgående granskning av system och nätverk för att säkerställa en hög nivå av sårbarhetshantering

Forensiska utredningar

 • Effektiv hantering och analys av IT-relaterade incidenter för att förstå och åtgärda skadorna
 • Snabb respons för att minimera påverkan och framtida risker

Security Awareness

 • Specialiserade utbildningar för att öka medvetenheten kring säkerhet bland verksamhetens anställda
 • Skapande av en säkerhetskultur inom organisationen för att minska mänskliga faktorer i säkerhetsincidenter

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vårt fokus är att hela tiden ligga steget före och utveckla trygga lösningar för våra kunder, som är väl integrerade i deras verksamheter.
Mattias Hjorth, VD CAG Security
Mattias Hjorth, VD CAG Security

Kontakta oss

Mattias Hjorth

VD

CAG Security

+46 (0)73 140 00 02

Fredrik Börjesson

Konsultchef Stockholm

CAG Security

+46 (0)76 181 12 04

Jonas Axelson

Konsultchef Karlstad

CAG Security

+46 (0)70 609 25 54

Dennis Radda Trouin

Penetration Test Lead

CAG Security

+46 (0)72 225 20 58

Aktuellt om CAG Security

Se fler

Bolag: CAG Security

Grundat: 2011, del av CAG sedan 2019

Branscher: Försvar, Myndigheter, Handel & Tjänster, Bank & Finans, Industri, Hälsa & Vård

Specialistområden: IT- och informationssäkerhet

Lasting impact: Att hela tiden ligga steget före och utveckla säkra och trygga lösningar för våra kunder.

Adress: Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm