CAG bidrar till försvarsområdets tillväxt med kvalificerat beställarstöd och expertkompetens inom en rad olika områden.

Det svenska försvaret befinner sig i en historisk tillväxtfas och ska växa på alla områden – inom flyget, marinen, armén, cyberförsvaret, den militära ledningen och logistiken. CAG är med och utvecklar IT-lösningar för alla dessa områden. CAG arbetar verksamhetsnära med både Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, i olika projekt. Säkerhet, leverans och försvarsförmåga är högt prioriterat och vi erbjuder marknadens kanske mest seniora konsulter för att ge kunderna rätt expertis.

Nya funktionella och användarvänliga tekniker

I dagens verklighet handlar beslutsförmåga till stor del om tillgången till säker och tillförlitlig information i rätt tid för att försvarets ledning ska kunna fatta väl avvägda beslut. Nya tekniker måste implementeras, som både är funktionella och användarvänliga. Kraftfulla och robusta ledningssystem medför möjligheten att överföra tal och data på ett säkert sätt.

Vi erbjuder stöd inom exempelvis dessa områden:

 • Systemdefinitioner (SYD)
 • Systemlivscykelplaner
 • Underhållsberedningar
 • Systemförsörjningsstrategier
 • Konfigurationsledningsplaner
 • Test- och evalueringsplaner (TEMP)
 • Utbildningar
 • Materielöverlämningsdokument
 • Produktstyrande handlingsregler
 • Penetrationstester
 • Kravställning
 • Säkerhetsgranskningar
 • Ackrediteringsunderlag
 • Grund- och förvaltningsdata (GoF)

Kontakta oss om du vill veta mer

Marie Louise Rösiö

VD

CAG Consoden

+46 (0)70 982 49 26

Mattias Larsson

Affärsområdeschef Defence

CAG Syntell

+46 (0)70 625 91 11

Se fler